Nükleer güç 2030’a kadar 150 GW artacak

Yenilenebilir enerji maliyetlerindeki gerileme nükleer büyümeyi yavaşlatacak

3 Ekim 2016

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, dünyada nükleer enerjinin durumu hakkında bilgi veren ve geleceğe dair tahminlerin paylaşıldığı yıllık raporunu yayınladı.

Rapordaki bilgilere göre 2015 sonu itibari ile dünyada toplam kurulu güçleri 382,9 MW olan 441 reaktör devrede bulunuyor.

Bu reaktörler geçen yıl dünya elektrik üretiminin yüzde 16,3’üne denk gelecek şekilde 35,1 Teravat-saat elektrik üretimi gerçekleştirdi.

Fransa elektriğinin yüzde 76,3’ünü nükleerden sağlarken, bu oran ABD’de yüzde 19,5, Birleşik Krallık’da yüzde 18,9, Almanya’da yüzde 14,1 Çin’de ise yüzde 3 düzeyinde bulunuyor.

Kurumun verdiği bilgilere göre dünyadaki reaktörlerin yarısından fazlası 30 yıldan fazladır devrede bulunuyor ve ekonomik ömürlerini doldurmuş durumda.

IAEA’ye göre gelecek 15 yıl içinde düşük senaryoya göre 150 GW’lık yeni nükleer enerji kapasitesi devreye alınacak.

Bu dönemde devreden çıkan reaktörlerin yüksekliği ise kümülatif artışın yüzde 1,9 oranında gerçekleşmesine ve toplam kurulu gücün 390,2 GW seviyesine yükselmesini sağlayacak.

Yüksek senaryoda ise kümülatif güç yüzde 56 oranında artarak 598.2 GW seviyesine yükselecek.

Raporda senaryoların büyüme öngörüleri arasındaki yüksek farkın ise nükleer enerji kullanan ülkelerin enerji politikalarında, eskiyen santrallerin lisans yenilemeleri ve devreden çıkarılması planlanan reaktörler konusundaki belirsizilik olması gösterildi.

Çalışmada geçen yılki 2030 öngörülerinin düşük senaryoda yüzde 2,4, yüksek senaryoda ise yüzde 68 olduğunu hatırlatırken, öngörüdeki gerilemenin nedeni olarak ise fosil yakıt ve yenilenebilir enerji maliyetlerindeki düşüş olarak belirtildi.