Künye

Yeşil Ekonomi Yayıncılık Adına İmtiyaz Sahibi

& Yayın Yönetmeni 

İlhan Katiboğlu

 

Yönetim Yeri: 

Sancak Mah. Kahire Cad. 34/1 Çankaya – Ankara

Telefon:

0312 – 495 07 95

 

Ticaret Sicil No:  293145