İzmir iklim değişikliğine uyum çalışmalarına başlıyor

Şehir yönetimi  Avrupa Birliğinden 150 bin avroluk kaynak sağladı

7 Aralık 2017

İzmir Büyükşehir Belediyesi iklim değişikliğine yönelik çalışmalarda bulunmak amacı ile 150 bin avroluk fon sağladığını açıkladı.

Belediye tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre kaynak Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı aracılığıyla kullandırılan “Türkiye’de İklim Değişikliği Alanında Kapasitesinin Geliştirilmesi Hibe Programı” kapsamında elde edildi.

İzmir Belediyesi kaynağı ana olarak 2050 ve 2100 yıllarına yönelik iklim modellerinin oluşturulması ve iklim değişikliğine uyum sağlanması için yapılması gerkenleri belirleyecek planların hazırlanması amacıyla kullanacak.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Sağlıklı Kentler ve Temiz Enerji Şube Müdürlüğü’nün hazırladığı “Dirençli Kentler için Bir Çerçeve: Yeşil Odaklı Uyarlama” projesi, Peyzaj Araştırmaları Derneği  (PAD) ile birlikte yürütülecek.

18 ay sürecek projeyle İzmir’de yeşil alt yapıyı kullanarak, geliştirerek ve destekleyerek iklim değişikliğinde dirençli bir kentsel alan yaratmak amaçlanıyor.

Belediyenin açıklamasında proje kapsamında yapılacak çalışmalar ise şu şekilde sıralandı;

– İzmir’in 2050 ve 2100 yılları için iklim modelleri oluşturulacak.
– Pilot alan olarak seçilen Balçova ilçesi için kentsel altyapı sistemi haritalandırılacak ve alan kullanım ile değişim modelleri hazırlanacak.
– Kentsel ekosistem hizmetleri haritalandırılacak.
– İzmir’in iklim değişikliğine uyum sağlayabilmesi için plan kararları oluşturulacak.
– Proje sürecinde elde edilen ve oluşturulan tüm bilgileri içeren bir rehber kitap hazırlanacak.
– Diğer belediyeler, sivil toplum kuruluşları, akademisyenler, öğrenciler ve ilgili kurumlar için eğitim ve seminerler düzenlenecek.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından Temmuz ayında yapılan açıklama ile program kapsamında 38 projenin toplamda 3,5 milyon avroluk kaynak sağlamaya hak kazandığı bildirilmişti.