İstanbul’un ilk İklim Değişikliği Eylem Planı Yol Haritası hazırlandı

Çalışma İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sunuldu

11 Temmuz 2013

İstanbul için ilk İklim Değişikliği Eylem Planı Yol Haritası’nın hazırlandığı bildirildi.

GTE Carbon tarafından yapılan açıklamada çalışmanın, GTE Carbon ve ERM tarafından İstanbul Kalkınma Ajansı’nın finansal desteği ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma Müdürlüğü Başkanlığı’nda hazırlandığı bildirildi.

Yapılan açıklamada çalışmada iklim değişikliği eylem planına (İDEP) sahip diğer kentlerin de incelenerek analizlerinin yapıldığı, ayrıca İstanbul’un da ev sahipliği yapmaya aday olduğu Olimpiyatlar gibi organizasyonlardaki sürdürülebilirlik ve iklim dostu uygulamaların da derlenerek başarılı örneklerin İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne sunulduğu ifade edildi.

Çalışmada incelenen örneklerden Brezilya’nın başkenti Rio de Janeiro şehrindeki emisyonların yüzde 73’ü ulaştırma ve atıklardan oluştuğu tespit edilirken, bu iki alandaki emisyon azaltıcı eylemler şehrin iklim değişikliği eylem planında ilk iki başlık olarak yer almış. Bunun yanısıra küresel ısınma etkisi ile ülkedeki fırtınaların şiddetinin ve yol açtığı kayıpların da artması nedeni ile bu yeni duruma uyum sağlanması şehir için yapılan çalışmanın üçüncü başlığı olmuş.

İncelenen diğer bir şehir olan Güney Kore’nin başkenti Seul’de ise emisyonların yüzde 90’a yakın oranda ulaşım ve binalardan kaynaklandığı tespit edilmiş ve şehir için hazırlanan  “Düşük Karbonlu Yeşil Büyüme Master Planı”nda binalarda enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji tedariğini ile ilgili uygulamalara yoğunlaşılmış.

İstanbul için hazırlanan çalışmada incelenen çoğu şehir için hazırlanan planlardaki eylem hedeflerinin özellikle eski ve yeni binalarda enerji verimliliği sağlanması, yenilenebilir enerji tedariği ve ulaştırma gibi alanlarda yoğunlaştığına da dikkat çekiliyor.