İspanya hükümeti %100 yenilenebilir hedefi hazırlığında

Ülkenin iklim planı 2050’de elektriğin tamamen yenilenebilir kaynaklardan sağlanmasını hedefliyor

15 Kasım 2018

İspanya hükümeti yeni iklim planını açıkladı.

Sosyalist hükümet tarafından açıklanan plan ülkenin elektrik tüketiminin 2030’da %70, 2050’de ise %100 oranında yenilenebilir enerji kaynaklarından sağlanmasını hedefliyor.

Ülkenin bu üretim oranlarına ulaşması da sera gazı emisyonlarının 1990’a göre 2030’da %20, 2050’de ise %90 oranında gerilemesini sağlayacak.

Planda bu hedef doğrultusunda ülke yeni doğalgaz ve petrol arama lisansları vermeyecek, fosil yakıtlara sağlanan teşvikleri kaldırılacağı, mevcut yatırımların da değerlendirmeye alacağı yer alıyor.

Plana göre ülke yönetimi ülkenin ulusal bütçesini de %20 oranında iklim eylemi için kullanacak.

Taslak düzenlemenin bu yıl bitmeden parlamento onayına sunulması bekleniyor.