Dünya Bankası iklim finansmanında hedefini aştı

Bankanın sağladığı finansman 20 milyar doları aştı

21 Temmuz 2018

Dünya Bankası 2018 yılı mali yılı içinde sağladığı iklim finansmanı tutarının 20,5 milyar dolara ulaştığını açıkladı.

Açıklamada bu rakamın Dünya Bankası Grubu tarafından bu dönemde sağlanan toplam finansmanın yüzde 32,1’lik bölümünü oluşturduğu ve bu oranın banka yönetimi tarafından 2015 yılında belirlenen, 2020 yılına kadar sağlanacak yıllık finansmanın yüzde 28’lik bölümünün iklim finansmanı alanında olması hedefinin şimdiden aşıldığını gösterdiği de vurgulandı.

Bu hedef Dünya Bankası Grubu’nun dünya ülkelerinin Paris İklim Anlaşması kapsamında belirledikleri ulusal hedeflerini desteklemek amacı ile hazırlanan ve 2016 yılı Nisan ayında yayınladığı ve İklim Değişikliği Eylem Planı‘nın anahtar hedefi olarak da yer alıyordu.

Bankanın verdiği bilgilere göre sağlanan 20,5 milyar dolarlık finansman ile yenilenebilir enerji, tarım, ulaşım, eğitim ve uyarı alanlarındaki yatırımlar desteklendi.

Dünya Bankası Grubu kuruluşları tarafından sağlanan bu finansman ile 10 milyar dolarlık ticari finansmanı seferber edecek, yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı 18 GW’lık elektrik yatırımına, 20 farklı ülkede geliştirilecek 22 iklim dostu tarım yatırımına ve iklim değişikliğine dirençi ulaşım sistemlerine destek sağlandı.

Banka aynı zamanda bu tutar içinden 18 farklı ülkede 38 milyon kişinin iklim değişikliğine dair güvenilir bilgiye ulaşması ayrıca daha sık ve şiddetli hale gelen sel ve fırtınalar gibi doğa olaylarına karşı erken uyarı sistemleri için de finansman desteği sundu.