Zorlu’dan “Sürdürülebilirlik Raporu”

Zorlu Enerji çevreye ve sosyal sorumluluğa yönelik çalışmalarını raporlaştırdı.

21 Nisan 2011

Basın Açıklaması

Enerji sektöründe yerel ve yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı yatırımlarına hız veren  Zorlu Enerji Grubu, sektöründe bir ilke imza atarak “Sürdürülebilirlik Raporu” yayınladı. Zorlu Enerji’nin sürdürülebilirlik performansını; çevre, çalışanlar, paydaş kitlesi ve sosyal sorumluluk ana eksenlerinde değerlendiren rapor, dünya çapında faaliyet gösteren öncü şirketlerin kullandığı bir raporlama standardı olan Global Reporting Initiative (Küresel Raporlama Girişimi) tarafından da onaylandı.

“Sürdürülebilirlik Raporu” hakkında bilgi veren Zorlu Enerji Genel Müdürü Arif Özozan, sürdürülebilir bir dünya için enerji sektörünün önümüzdeki yıllarda yerli ve yenilenebilir enerji yatırımlarına hız vermesi gerektiğini belirtti ve “Biz Zorlu Enerji Grubu olarak bu konuda üzerimize düşeni yapıyor, yenilenebilir enerji kaynaklarını azami ölçüde değerlendirerek dünyanın geleceğini ve yeni nesilleri garanti altına almaya katkı sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Arif Özozan, Zorlu Enerji’nin, dün olduğu gibi yarın da üzerine düşen sorumlulukla, çevreyle dost, yerli kaynakların kullanımına öncelik veren ve sürdürülebilir ekonomik değerler yaratan kalıcı projelere imza atmaya kararlılıkla devam edeceğini ifade etti. Zorlu Enerji’nin çevresel sürdürülebilirlik anlayışını iş yapış biçimi olarak benimsediğini belirten Özozan, çevre performansını sürekli iyileştirmekten ve daha iyi bir çevre için çalışma ilkesinden asla taviz vermeyeceklerini dile getirdi. Özozan, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Yatırımlarımızın ve AR-GE çalışmalarımızın çevresel ve sosyal sürdürülebilirlikle uyumlu olması birincil önceliğimiz. Bu amaçla bir yandan temiz enerji üretimine ağırlık verirken  diğer yandan da toplumu çevre konusunda bilinçlendirmeye yönelik çalışmalar yürütüyoruz. Santrallerimizin bulunduğu bölgelerde hayata geçirdiğimiz projeler ile sosyal ve ekonomik hayata artı değer katmayı hedefliyoruz.”

Daha temiz ve sürdürülebilir bir dünya

Daha temiz ve yaşanılır bir dünya için çalışmayı ilke edinen Zorlu Enerji Grubu, faaliyetlerinde,

• “Olumsuz çevresel etkileri minimuma indirecek malzeme, teknoloji ve süreçler seçimini”,

• “Kirliliği, oluşmadan önce kaynağında önleyecek sistemler geliştirmeyi”,

• “Atıkları kontrol altında tutarak çevreyi koruyacak şekilde tasfiye etmeyi”

öncelik olarak benimsiyor.

Sürdürülebilirliğin bilinç ve eğitim ile desteklendiğine inanan Zorlu Enerji Grubu, iş ortaklarının ve çalışanlarının da çevre bilincini artırmaya yönelik etkinlikler düzenliyor.

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’ni (UN Global Compact) 2007 yılında benimseyen Zorlu Enerji Grubu “Sürdürülebilirlik Raporu”ndan önce de pek çok “ilk”e imza attı:

Karbon Saydamlık Projesi’ne katılan ilk ve tek enerji şirketi

Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş., 2010 yılında dünyanın 60 ülkesinde uygulanan en kapsamlı çevre projelerinden biri olan, Karbon Saydamlık Projesi’ne (Carbon Disclosure Project-CDP) 2010 yılında Türkiye’den katılan tek enerji şirketi oldu.

CDP Londra Merkezi’nin daveti ile projeye katılan Zorlu Enerji, karbon ayak izi ve santral emisyonları konusunda tüm bilgileri şeffaflık ilkesi ile kamuoyuyla paylaştı.

2011 yılında, sera gazı emisyonlarının ölçülmesi ve raporlanması ilkelerini tanımlayan ISO 14064-1 belgesini alan ilk Türk enerji şirketi de olan Zorlu Enerji’nin, Lüleburgaz, Bursa, Kayseri, Yalova ve Ankara’da bulunan beş doğal gaz santrali ile İstanbul merkez birimlerinin 2009 yılına ait yıllık emisyon miktarı 1.0088.745,55 ton olarak belirlendi.

Zorlu Enerji böylece doğal gaz santralleriyle gerçekleştirdiği elektrik üretiminde kWh başına düşen 448 gram CO2 emisyon oranıyla Avrupa ülkeleri emisyon yoğunluğu limitlerinin altında yer aldı.

Gökçedağ RES, Gold Standard’ı alan dünyanın en büyük projesi

Zorlu Enerji, Türkiye’deki ilk karbon emisyon projesini Gökçedağ Rüzgar Enerjisi Santrali ile gerçekleştirdi ve EcoSecurities Group ile 2008 yılının Ocak ayında, Karbon Emisyon Satış Sözleşmesi imzaladı. Santral, 2009 yılında da, “sürdürülebilir kalkınma”, “çevreye duyarlılık”, “yerel paydaşlar tarafından kabul görme” ve “bağımsız kuruluşlar tarafından onaylanma” gibi koşulları esas alan Gold Standard kriterlerini yerine getirerek Gönüllü Emisyon Azaltımı piyasasında Gold Standard  ile tescil edilen dünyanın en büyük projesi oldu. Gökçedağ RES’de yıllık yaklaşık 302.675 ton CO2 eşdeğerinde emisyon azaltımı miktarı bekleniyor.

Gökçedağ RES ornitoloji raporunun önemini gündeme taşıdı

Anadolu’nun Avrupa ile Afrika arasındaki önemli kuş göç yolları üzerinde bulunması nedeniyle, özellikle rüzgar santrali yatırımlarının yer seçiminde kuş göçü ve önemli kuş alanlarının değerlendirilmesi büyük önem taşıyor. Bu nedenle Zorlu Enerji Grubu, 2008 yılında Gökçedağ RES’in inşaat sahasında “ornitolojik (kuş) izleme çalışması” başlattı. Raporun hazırlık aşamasında Gökçedağ RES’in bölgedeki yabani kuş popülasyonlarının uçuşlarına ve kuş göç yollarına etkisi araştırıldı. Gözlemler sırasında 30 gün boyunca 242,5 saat süresince göçmen kuş türleri, kuşların uçuş yüksekliği ve rüzgarla değişen uçuş rotaları izlendi. Gözlem sonucunda proje alanının ana göç darboğazının 80 km ötesinde bulunduğu ve göçmen kuşların uçuş rotalarının da projenin 50 km güneybatısından geçtiği tespit edildi. Böylelikle Gökçedağ RES’in, BirdLife International – Önemli Kuş Alanları Kriterleri doğrultusunda kuşların doğal hayatına olumsuz etkisi olmadığı belirlendi.

Doğal hayatı güçlendiren habitat restorasyonu

Zorlu Enerji Gökçedağ’da, Türkiye için bir başka yeni çalışmayı daha hayata geçirerek Gökçedağ RES’in inşaatı sırasında toprak üst katmanında oluşan bozulmayı onarmak için habitat restorasyonu uyguladı. Habibat restorasyonu kapsamında 45 hektarlık alan yeşillendirildi, 17 hektarlık alana da 30.000’e yakın fidan dikildi.

Yarınlara sorumluluğun bir örneği: Dalaman biyolojik çeşitlilik araştırma projesi

Zorlu Enerji Grubu, Dalaman Çayı üzerinde planlanan hidroelektrik santarl projeleri için “ÇED Olumlu Kararı”nı aldı. Ancak, bu yasal süreçle yetinmeyen Zorlu Enerji, “biyolojik çeşitlilik araştırma projesi” başlatmak üzere çalışmalara başladı.

Zorlu Enerji, bir yıldan fazla sürmesi öngörülen araştırma ve izleme çalışmalarıyla “projelerin etki alanı içerisindeki doğal zenginliğin geleceğini güvence altına alan, çevresel açıdan duyarlı ve sorumlu davranış ilkeleriyle hayata geçirilen” örnek bir proje oluşturmayı hedefliyor.

Sürdürebilirliği destekleyen Ar-Ge çalışmaları:  “Yeşil Kömür Projesi”

Zorlu Enerji Grubu, 2009 yılının Aralık ayında TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığı (TEYDEB) ile Türkiye’de ilk olan “Kömür Gazlaştırma Teknolojisine Dayalı Elektrik Üretim Pilot Tesisi” kurulması amacıyla bir anlaşma imzaladı.

10 MW termal, 2 MW elektrik gücü sahip olacak şekilde pilot ölçekte dizayn edilen, 9 milyon TL değerindeki proje, kömürün çevreye verdiği zararı yok ederek enerjinin verimli kullanılmasını amaçlıyor.

Zorlu Enerji çocukları bilinçlendiriyor

Zorlu Enerji Grubu, geleceğe yön verecek olan çocuklarımızı çeşitli projeler ve eğitim programları ile bilinçlendiriyor ve “enerji elçileri” olmaları için çocuklara, enerji kaynaklarının daha etkin kullanımı ve temiz enerji konusunda bilgi aktarıyor.

Grup, 2010 yılında başladığı bu proje ile çocuklara verdiği önemin altını çizmeyi, kurumsal duyarlılıkları çocuklar aracılığıyla kamuoyuna aktarmayı, çocuklarda enerji bilinci, verimlilik ve yenilenebilir enerji hakkında farkındalık yaratmayı hedefliyor. İlk yılında 3.500 ilköğretim öğrencisine ulaşan projenin 2011 faaliyetlerinde 60 bin çocuk hedefleniyor.