Yeni santral projelerinde ağırlık termik santrallerde

EPDK verilerine göre Türkiye’de 793 elektrik santrali inşa halinde

21 Mart 2012

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, lisans sağlanmış ve inşa halindeki enerji santrallerinin Ocak 2012 itibari ile durumunu gösteren ilerleme raporunu yayınlandı.

Rapordaki veriler halihazırda kurulu gücü 53.560,7 MW olan Türkiye’de 40.034,9 MW’lık enerji santralinin inşa halinde olduğunu gösteriyor. Verilere göre devam eden bu projelerin kurulu güç bakımından neredeyse yarısı ise termik santrallerden oluşuyor.

EPDK tarafından açıklanan verilere göre şu an 793 santral inşa halinde. Bu santral projelerinin 94 adedi termik santral ve tamamlandıklarında ulaşacakları kurulu güç 19.492,4 MW.

Bununla birlikte 543 hidroelektrik ve 156 diğer yenilenebilir enerji (rüzgar, jeotermal, biyokütle, biyogaz ve çöp gazı) kaynaklarına dayalı elektrik santralinin inşası çeşitli aşamalarda devam ediyor.

Hidroelektrik santrali projelerinin kurulu güçleri 15.584 MW iken diğer yenilenebilir enerji santrali projelerinin kurulu güçleri ise 4.958 MW.