TOBB Enerji Meclisi Yerli Enerjinin Desteklenmesini İstedi

TOBB Türkiye Enerji Meclisi sektörün gündemindeki önemli konuları görüşmek için bir araya geldi.

9 Kasım 2010

Türkiye Enerji Meclisi’nde, Türkiye Sektörel Ekonomi Şurası’nda sunulmak üzere sektörün öncelikli sorunları tespit edilirken , Türkiye’nin enerji arz güvenliği problemi ve sektörün yatırım sürecinde karşılaştığı sorunlar ise öncelikli olarak değerlendirildi.

Toplantıda şu an meclis gündeminde olan ¨Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanun¨’da gerçekleştirilecek olan düzenlemelerin sektörün de görüşlerine yer verilerek bir an önce yapılması gereği belirtildi.

Toplantıda söz alan sektör temsilcileri enerji talebinin karşılanmasında yerli üretimin teşvik edilmesinin önemine işaret ederken bunun sağlanabilmesi için ise yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretiminde piyasa fiyatlarına denk bir alım garanti verilmesinin önemine dikkat çektiler.

Meclis üyeleri yapılacak bu düzenlemelerin sadece yenilenebilir enerji yatırımcılarına değil, aynı zamanda enerji arzına, yerli-makine ekipman üretimine, istihdama ve iklim değişikliği konusuna da katkı sağlayacağını vurguladılar.

Toplantıda ayrıca Türkiye Elektrik Sistemi’nin Avrupa İLetim Sistemi Operatörleri Ağı (ENTSO-E) ile bağlantısının sağlanarak, sisteme Türkiye Elektrik İletim A.Ş’nin (TEİAŞ) de dahil olmasının sektör açısından çok önemli olduğu kaydedildi.

Toplantıya katılan Bayındırlık ve İskan Bakanlığı bürokratları ise enerji sektöründe yapılan yatırım sürecinde karşılaşılan sorunların, Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu’nun eylem planları arasına alındığı bilgisini verdi. Bakanlık bürokratları ayrıca, sektör temsilcilerinden, Bakanlığın sorunlara müdahale edeceği alanları tespit etmek amacıyla, enerji yatırımının süreciyle ilgili bilgi talep etti.

Toplantıda meclis üyeleri, meclis çalışmalarında, enerji piyasası mevzuatı hakkında geniş bilgi sahibi, piyasa işleyişine hakim ve enerji projelerinde deneyimli, uluslararası tecrübesi bulunan bir uzmanın atanmasının önemine değindiler. Üyeler, belirtilen kriterlere uygun adayların tespit edilerek, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne sunulduğunu ifade etti.