TEİAŞ’ın ihale sözleşmelerine fiyat farkı veya fesih uygulanabilecek

Mevcut sözleşmelere fiyat farkı, ek fiyat farkı, artırımlı fiyat farkı veya fesih uygulanabilecek

8 Eylül 2022

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan yönetmelik değişikliği ile TEİAŞ tarafından mal ve hizmet alımlarına yönelik yapılan ihale sözleşmelerine fiyat farkı, ek fiyat farkı ile artırımlı fiyat farkı uygulanabilmesine yönelik hükümler getirildi.[1]

Bununla birlikte devam edilen sözleşmeler için de yüklenicilerin talebi doğrultusunda feshedilmesine yönelik ilkeler belirlendi.

İlkeler Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmeliğe eklenen Geçici Madde ile belirlendi.

 

 


[1] Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketinin 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3 üncü Maddesinin (g) Bendi Uyarınca Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Usul ve Esaslara Dair Yönetmelikte Değişiklik Yapılması Hakkında Yönetmelik