Santral sahaları usul ve esasları güncellendi

Hidroelektrik tesislerine yönelik güncelleme yapıldı

5 Kasım 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu “Elektrik Piyasasında Önlisans ve Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı düzenlemede güncelleme yaptı.

4 Kasım 2021 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan güncelleme ile düzenlemenin rezervuarlı ve kanal tipi hidroelektrik santral sahalarının belirlenmesine yönelik 6’ıncı ve 7’inci maddelerde değişikliğe gidildi.[1]

Değişiklik ile bu maddelere “veya EÜAŞ tarafından uygun görüş verilmesi halinde” ibaresi eklendi.

Değişiklik sonrası bu maddeler şu şekilde oldu;

(3) DSİ tarafından inşa edilip 6200 sayılı Kanun Ek Madde 1 kapsamında EÜAŞ’a devredilen hidrolik kaynağa dayalı üretim tesislerinde ve 3096 sayılı Kanun kapsamında kurulan üretim tesislerinde DSİ uhdesinde kalan su yapıları ile bunların mütemmim cüzleri kapsamındaki rezervuar alanı, gövde, dip savak, dolu savak, tüneller, kanallar, kazı palyeleri vb. unsurlar santral sahasına dâhil edilmez. Bu unsurlar EÜAŞ tarafından talep edilmesi veya EÜAŞ tarafından uygun görüş verilmesi halinde santral sahasına eklenir.

 


[1] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 28/10/2021 Tarihli ve 10518 ve 10519 Sayılı Kararları