”Rüzgarda yerli üretimin anahtarı uygun koşullu finansman”

Nordex Türkiye Genel Müdürü Ayhan Gök yerli rüzgar türbini üretimi için uygun koşullu finansmanın önemine dikkat çekiyor

4 Kasım 2011

Nordex Türkiye Genel Müdürü Ayhan Gök yaptığı bir açıklamada yerli rüzgar türbini üretiminin Türkiye’ye çok önemli katkılar sağlayabileceğini fakat bunun için bazı çalışmalar yapılması gerektiğini söyledi.

Ayhan Gök açıklamasında rüzgar enerjisinde yerli üretimin hem teknoloji transferi hem istihdam hem de çevre ülkelere ihracat açılarından Türkiye’ye önemli katkılar sağlayabileceğini fakat mevcut kanunun türbin üreticilerinin Türkiye’de üretim yapmasına ve yatırımcıların da bundan faydalanmasına imkan verecek nitelikte olmadığını söyledi.

Nordex Genel Müdürü Yenilenebilir Enerji Kanununun her ne kadar iyi niyetle yapılmış olsa da istenileni yerine getirmekten çok uzakta kalmış bir görüntü çizdiğini belirtti.

Türkiye’de bugün itibari ile yüzde 100 yerli rüzgar türbini üretilmesinin mümkün olmadığını ifade eden Gök, bununla birlikte geçiş süresi tanımlandığı takdirde bu teknolojinin en fazla 3 yıl içinde Türkiye’ye yerleşebileceğini belirtti.

Ayhan Gök sözlerini şu şekilde sürdürdü;

”Bu durumda türbin üreticilerine, Türkiye’de üretim tesisi kurma ve istihdam yaratma koşuluyla aynen araba endüstrisine uygulandığı gibi bazı parçaları yurt dışından ithal edip burada monte etme kolaylığı sağlanmalı. Aynı şekilde yatırımcılara verilen teşvik belgesi gibi türbin üreticilerinin de üretim tesisi kurdukları takdirde ithal edilecek parçalar için vergi ve gümrük kolaylığı sağlanmalı. Aksi takdirde türbin maliyetleri artacak ve ihalelerin yatırıma dönüşmesi mümkün olmayacak.”

Rüzgar enerjisi sektöründe yatırımların önemli kısmının yurt dışı kökenli Eximbank’lar tarafından sağlanan düşük faizli krediler ile finanse edildiğine dikkat çeken Gök, bu kredilerin sağlanmasında temel koşulun ise temin edilecek türbinin en azından yüzde 70’inin finansmanı sağlayacak Eximbank’ın ülkesinde üretilmesi olduğunu hatırlatıyor. Ayhan Gök bu durum nedeni ile yatırımcıların, rüzgar yatırımlarında hem yerli üretim katkı payından, hem de düşük faizli Eximbank kredilerinden aynı anda yararlanma imkanının ortadan kalkacağını söylüyor.

Nordex Türkiye Genel Müdürü Ayhan Gök, bu durumun yatırımcıları  türbin tedariği konusunda yurtdışına yönlendirdiğini söylerken, yerli üretimi desteklemek adına yurtiçinden daha uygun kredi sağlanması konusunda çalışmalar yapılmasının gereğine vurgu yaptı.