Rüzgar santralleri için yerli katkı düzenlemesinde değişiklik yapıldı

Değişiklik ile yerli katkı ilave fiyatı uygulamasının başlangıç tarihinin belirlenme ölçütü güncellendi

30 Temmuz 2017

Yenilenebilir enerji kaynaklı elektrik üretiminde yerli katkı sağlanma oranlarını belirleyen düzenlemede rüzgar enerjisi santrallerine yönelik değişiklik yapıldı.

Değişklik 28 Temmuz 2017 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ‘’Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Enerjisi Üreten Tesislerde Kullanılan Yerli Aksamın Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’’ ile yapıldı.

Düzenleme ile 24 Haziran 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmeliğin 6. maddesinin birinci fıkrası değiştirildi.

Bu maddede rüzgar enerjisi santralleri için sağlanan yerli katkı ilave fiyatı’nın Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Enerjisi Üretimi Amaçlı Kullanımına İlişkin Kanunun 6/B maddesi kapsamında tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren 5 yıl süre ile geçerli olacağı belirtiliyordu.

Son düzenleme ile bu katkının santralin tamamının işletmeye girmesi halinde tamamen işletmeye giriş tarihinden itibaren, kısmen işletmeye girmesi halinde ise YEKDEM’e ilk katıldığı tarihten itibaren başlayacağı hükmü getirildi.