Rüzgar enerjisinin yeni rakibi kaya gazı

MAKE beş yıllık rüzgar enerjisi sektörü öngörülerini açıkladı

29 Mart 2012

Araştırma ve danışmanlık kuruluşu MAKE ”Global Wind Power Market Outlook 2012” başlıklı çalışmasını yayınladı.

Çalışmada 2011 yılında sektörde yüzde 19’lık büyüme görülmekle birlikte, 2012’de ise bu oranın yüzde 24 olarak gerçekleşeceği öngörülüyor.

Kuruluşun çalışmasına göre 2012’deki bu büyüme büyük oranda,  Çin, Hindistan, ABD, Almanya, Kanada ve İngiltere ağırlıklı olmak üzere gerçekleşecek iken Brezilya, Meksika, Romanya ve Avustralya gibi ülkelerde de büyük oranda gelişme bekleniyor.

Raporda 2012-2016 yılları arasında ise rüzgar enerjisi sektörünün yüzde 7’lik birleşik büyüme oranında gelişeceği öngörülüyor.

Çalışmadaki öngörülere göre 5 yıllık bu dönemde gerçekleşecek rüzgar enerjisi santrali kurulumlarının neredeyse üçte ikisi sektörde lider konuma sahip beş büyük ülkede görülecek. Bu dönemdeki büyümenin yüzde 40’lık bölümünü ise Çin tek başına gerçekleştirecek.

ABD ve İspanya’da ise rüzgar enerjisine sağlanan teşviklerin 2012 sonrası için belirsizliği bu ülkeler açısından öngörüde bulunmayı güçleştirmesine rağmen aynı zamanda 2012’de hızlı büyüme görülmesini sağlayacak.

Bununla birlikte çalışmada ucuz kaya gazı’nın ABD’de rüzgar enerjisi için ciddi bir rekabet yarattığının ise altı çiziliyor.