Pembelik HES için durdurma kararı verildi

Elazığ 1. İdare Mahkemesi 300 milyon dolarlık proje için durdurma kararı verdi

3 Kasım 2014

Elazığ ve Tunceli il sınırları içerisinde yer alan Peri Çayı üzerinde inşa çalışmaları devam eden Pembelik HES projesi için durdurma kararı verildi.

Elazığ 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen kararın gerekçesini projenin onaylı imar planı bulunmaması oluştururken, projeyi gerçekleştiren Darenhes Elektrik Üretim ise karara 7 günlük yasal süre içinde karara itiraz etti.

Pembelik HES projesi için Dersim Külltürel ve Doğal Miras Koruma Girişimi Sözcüsü Barış Yıldırım tarafından 13 Mart 2013 tarihinde Elazığ İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğine “onaylı imar planlarının bulunup bulunmadığının incelenmesi, imar planları bulunmuyorsa baraj inşaatının mühürlenerek durdurulması” için başvuru yapılmış, başvurunun reddedilmesi sonrasında aynı gerekçe ile Elazığ 1. İdare Mahkemesi’nde dava açılmıştı.

Mahkeme tarafından 18 Eylül tarihinde verilen kararda şu ifadeler yer aldı; “Hukuka aykırılığı açık olan dava konusu işlemin, uygulanması halinde çevre ve bölgenin imar durumu ile mülkiyet haklarına ilişkin olarak telafisi güç zararlar doğabileceğinden 2577 Sayılı Kanunun 27. maddesi uyarınca teminat alınmaksızın yürütmesinin durdurulmasına, kararın tebliğini izleyen günden itibaren 7 gün içerisinde Malatya Bölge İdare Mahkemesi’ne itiraz yolu açık olmak üzere 18.09.2014 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.”

Konu ile ilgili açıklama yapan Av. Barış Yıldırım kararın imar planı bulunmadığı gerekçesi ile Türkiye’de bir baraja ilişkin olarak verilen ilk yürütmeyi durdurma kararı olduğuna vurgu yaptı.

Kararın Tunceli bölgesinde yapımı devam eden veya yapılmasına karar verilen 26 HES projesini doğrudan ilgilendirdiğini de söyleyen Yıldırım, halihazırda Tunceli’deki yalnızca 1 HES projesinin imar planı bulunduğu bilgisini verdi.

Kararın diğer HES projeleri için de emsal olacağını  kaydeden Barış Yıldırım 2008 yılında işletmeye alınan Seyrantepe Barajı ve HES projesinin, 17 Ağustos 2009 tarihinde su tutum işlemine başlanan Uzun Çayır Barajı ve HES projesinin ayrıca 2013 yılında su tutum işlemine geçilen Tatar Barajı ve HES projesinin de onaylı imar bulunmadığı gerekçesi ile kaçak olan projeler arasında olduğunu iddia etti.

Limak ve Bilgin Enerji’nin yüzde 50-50 ortak olduğu Darenhes Elektrik Üretim Şirketi Peri Çayı üzerinde inşa edilecek 130 MW’lık Pembelik HES ve 131 MW’lık Tatar HES projesi ile yıllık 810 milyon kilovat-saat elektrik üretimi gerçekleştirmeyi öngörüyordu.

Şirket toplamda 600 milyon dolarlık yatırım ile 2013 yılında devreye almayı planladığı iki proje için İş Bankası, TSKB, Yapı Kredi ve Ziraat Bankası’dan oluşan konsorsiyumdan 2011 yılı haziran ayında 3 yılı geri ödemesiz olmak üzere 12 yıl vadeli olarak 415 milyon dolarlık kredi sağlamıştı.