Japonya’dan güneş enerjisine önemli teşvik

Japon hükümeti elektrik üretiminde yenilenebilir enerjilerin payını artırmaya çalışıyor

2 Mayıs 2012

Fukuşima felaketinden sonra 53 nükleer enerji santralini kapatan, devrede olan son santralini ise 5 Mayıs’ta bakım ve iyileştirme çalışmaları için devre dışı bırakacak Japon hükümeti yenilenebilir enerjilerden üretilen elektriği artıracak adımlar atmaya çalışıyor.

Japon hükümeti bu hedef ile geçen hafta parlamentoya sunduğu yasa teklifinde özellikle güneş enerjisi için önemli oranda teşvik sağlanmasını öneriyor.

Teklif ile 10 kW üzeri kurulu güce sahip güneş enerjisi sistemleri ile elde edilen güneş elektriğinde 20 yıl boyunca kWh başına 0.42 yen (0.52 dolar-sent) alım garantisi sağlanması öneriliyor. Bu rakam halihazırda ülkede konutlara ve sanayi kuruluşlarına satılan elektrik fiyatının üç katı anlamına geliyor.

Bununla birlikte tasarı ile 20 kW üzeri türbinler ile rüzgar enerjisinden üretilen elektriğe kilovat-saat başına yine 20 yıl boyunca 23.1 yen, jeotermal için ise 15 MW’ın üzeri tesisler için 15 yıl boyunca ise 27.3 yen alım garantisi sağlanması öngörülüyor.

Halihazırda Japonya’nın yenilenebilir enerjide kurulu gücü 18.750 MW ve ülkenin elektrik talebinin yüzde 9’u bu kaynaklardan sağlanıyor. Japon hükümeti ilgili düzenleme ile bu kurulu gücü gelecek yılıın Mart ayına kadar 2.500 MW artırmayı ve ülkenin elektrik ihtiyacının yüzde 13’ünü yenilenebilir enerjilerden sağlamayı hedefliyor.

Fukuşima felaketinden önce ülke elektrik ihtiyacının yüzde 30’unu nükleer enerjiden sağlıyordu.