İspanya’da Güneş Enerjisi Sahtekarlarına Af

İspanyol hükümeti güneş enerjisi yatırımlarında haksız yere yüksek teşviklerden yararlanan 907 yatırımcaya şartlı af sağladı. 

1 Kasım 2010

Güneş enerjisine çok ciddi desteklerin sağlandığı İspanya’da Sanayi Bakanlığının güneş enerjisine yönelik teşvik programlarında usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine başlattığı çalışma sonuçlanmak üzere.

İspanya’da 2007 yılında yürürlüğe giren yasal düzenleme güneş enerjisinden elektrik üretimi için 25 yıl süre ile kilovat başına 46 avro-sent alım garantisi sağlarken 2008 Eylül ayındaki başka bir düzenleme bunu 32 avro-sent’e düşürmüştü. Ülkede bir çok yatırımcının ise 2008 Eylül’ünden sonra devreye giren yatırımlarında bir önceki dönemin alım garantilerinden yararlanmak için yolsuzluk yaptığı iddiaları bulunuyordu.

Bakanlık bu iddialar karşısında eylül ayı başında durumundan şüphelenilen ve 955 MW’lık güneşe enerjisi sistemi kurulumu gerçekleştirmiş 9.000 civarındaki kişi ve kuruma gönderdiği bir yazıyla yatırımları ile ilgili detaylı bilgi ve belge talep etmişti. Bakanlık aynı yazıda yatırımcıların gerekli belgeleri sağlayamadıkları takdirde gönüllü olarak 2008 fiyatlarını kabul ettikleri takdirde bu yatırımların ileri aşamadaki soruşturmalardan muaf tutulacağını da bildirmişti.

Yatırımcılar bakanlığın istediği belgeleri sağlayamadıkları veya haksız yere kazanç elde ettikleri anlaşıldığı takdirde hem elektrik üretim izinleri kaybedecek hemde ağır para cezalarına maruz kalabileceklerdi.

İspanyol Sanayi Bakanlığı tarafından yapılan bir açıklamada toplam 64.6 MW’lık güneş enerjisi yatırımını temsil eden 907 kişinin bu uygulamadan yararlanma yoluna gitmek üzere başvurduğu ve bu yatırımlar için bundan sonra herhangi bir soruşturmanın yapılmayacağı bildirildi.

Açıklamada bu sayede İspanyol elektrik tüketicilerinin bundan sonraki 23 yılda toplam 430 milyon avro daha az elektrik faturası ödemesinin sağlandığı bildirildi.

Güneş enerjisine en ciddi teşviklerin verildiği ülkelerin başında gelen İspanya’da güneş enerjisinin 5 milyar avroluk yenilenebilir enerji teşviklerinin yarısından sorumlu olmak ile beraber toplam temiz enerji üretiminin yüzde 11’ini temsil etmesi bütçe sorunları nedeni ile ülke ekonomi yönetimince eleştiriliyor.