Güney Kore 2.5 Gigavatlık Denizüstü Rüzgar Tarlası Kuracak

Asya’nın en fazla petrol ithalatı yapan dördüncü ülkesi olan aynı zamanda son yıllarda yenilenebilir enerjilere verdiği önem ile dikkat çeken Güney Kore’den önemli bir açıklama geldi.

6 Kasım 2010

Güney Kore Ekonomi Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada ülkede gittikçe artan temiz enerji talebini karşılamak için 2019 yılına kadar olan süreçte deniz üstü rüzgar enerjisi santrallerine 9.2 trilyon von (8.2 milyar dolar) yatırım yapılacağı açıklandı.

Açıklamada bu yatırımlar ile ülkenin batı kıyısına toplam 500 türbinden oluşacak ve 2.500 megavat kurulu güce sahip olacak deniz üstü rüzgar enerjisi santralleri kurulmasının hedeflendiği belirtildi.

Bu kurulu gücün test amaçlı ilk 100 megavatlık bölümünün 2013 yılına kadar tamamlanması bekleniyor. 2016 yılına kadar ise 900 megavatlık santral kurulumu hedeflenirken geri kalan 1.500 megavatlık kurulu gücünde 2019’a kadar bitirilmesi planlanıyor.

Bakanlığın açıklamasında deniz üstü rüzgar enerjisi teknolojilerinin sürekli gelişmekte olduğundan bahsedilirken şu an itibari ile dünyada işler halde 2.9 gigavat kurulu gücünde denizüstü rüzgar enerjisi santrali bulunduğu ayrıca 2.6 gigavatlık gücün ise inşa aşamasında olduğu belirtildi. Yapılması için gerekli izinlerin alınmış veya alınma sürecinde olan güç ise 154 gigavat olduğunun da altı çizildi.

Kurulacak bu rüzgar tarlalarının rüzgar enerjisi sektörüne yönelik ihracat yapmak isteyen firmalara deneyim kazanma ve teknolojiye erişme imkanı gibi fırsatlar doğuracağı da açıklamada ayrıca yer buldu.

Bakanlığın açıklamasından sonra Seul Borsası’nda işlem gören ve rüzgar enerjisi sektörüne yönelik tedarikçi 3 firmanın hisse değerleri yüzde 2.1 ile 3.6 arasında yükseldi.

Güney Kore ülkedeki yenilenebilir enerji kullanımını artırmak için bir çok çalışmada bulunuyor. Kamu kuruluşlarının enerji ihtiyaçlarının yüzde 20 oranında yenilenebilir enerji kaynaklı sağlanması zorunluluğuda bunlardan biri.