Güneş panelleri için ihtisas gümrüğü uygulaması başlatılacak

Uygulama 1 Ocak 2023’te başlayacak

23 Ağustos 2022

Ticaret Bakanlığı tarafından Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan Gümrük Genel Tebliği ile güneş paneli ihtisas gümrüğü uygulaması başlatıldı.[1]

Tebliğe göre Avrupa Birliği ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı menşeli olmayan güneş panellerinin serbest dolaşıma giriş işlemleri Ankara, İstanbul Havalimanı, Kayseri, Konya ve Samsun Gümrük Müdürlükleri tarafından yapılabilecek.

Bununla birlikte Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesine getirilen, Gümrük Kanununun 135 ve 168 inci maddeleri kapsamında Türkiye Gümrük Bölgesinden çıkarıldıktan sonra tekrar geri getirilen panellerin serbest dolaşıma giriş işlemleri ise geldikleri yetkili gümrük idaresinden gerçekleştirilebilecek.

Serbest bölgede güneş paneli imalatı yaptığını belgeleyen firmaların serbest bölgede imal ettikleri ve gümrük idaresince Türk menşeli olduğu belirlenen panellerin serbest dolaşıma giriş işlemleri de serbest bölgenin gümrük işlemlerini yapan gümrük müdürlüklerinden gerçekleştirilebilecek.

Tebliğ 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

 


[1] Gümrük Genel Tebliği (Gümrük İşlemleri) (Seri No: 188)