Güneş Enerjisinde Kurulu Güç 40 GW’a Ulaştı

Avrupa Fotovoltaik Sanayicileri Birliği sektörün 2010 performansı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

16 Şubat 2011

Avrupa Fotovoltaik Sanayicileri Birliği (EPIA) tarafından yapılan açıklamaya göre 2010 yılında dünyadaki kurulu fotovoltaik gücü 16 GW artış göstererek toplam 40 GW’lık seviyeye ulaştı.

2009 yılında küresel güneş enerjisi sektöründe 7.2 GW’lık büyüme görülürken sektör yılı 23 GW’lık kurulu güç ile tamamlamıştı.

Bu yüksek büyüme özellikle Avrupa’da 2010 yılında başlayan ve 2011 yılında devam edecek olan yüksek alım fiyatlarından yararlanmak isteyen yatırımcıların etkisi ile yaşandı. Bu sebeple bölgelere göre büyüme rakamları incelendiğinde Avrupa’nın 13 GW’lık yeni kurulum ile açık ara liderliği aldığı görülürken, kıtayı 1 GW’lık kurulum ile Japonya, 0.8 Gw’lık kurulum ile ABD, 0.4 GW’lık kurulum ile de Çin takip etti.

Avrupa ülkeleri özelinde incelendiğinde ise 7 GW ile Almanya’nın neredeyse dünyadaki kurulumların yarısını tek başına yaptığı görülüyor. Bu ülkeyi 3 GW ile İtalya, 1.3 GW ile Çek Cumhuriyeti, 0.5 GW ile Fransa ve 0.4 GW ile İspanya takip ediyor.

Açıklamada bu rekor büyümede düşen panel fiyatlarının da önemli etkisi olduğuna yer verildi. EPIA’nın verdiği bilgilere göre 2007 yılında güneş panellerinin watt başına maliyeti ortalama 3.7 dolar iken geçen yıl bu rakam iki katdan fazla düşerek 1.8 dolara geriledi.