EPDK Lisanssız Üretimine Yönelik Düzenlemeleri Görüşe Açtı

EPDK uzun zamandır beklenen lisanssız elektrik üretimine yönelik eksik yasal düzenlemelerin taslaklarını hazırladı ve görüşe açtı.

24 Kasım 2011

EPDK tarafından yapılan bir duyuruda  ”Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Taslağı” çalışmasının tamamlanarak görüş ve önerilere açıldığı belirtildi.

Kurumun açıklamasında 5346 sayılı Yenilenebilir Enerji Kaynaklarından Elektrik Üretiminin Teşvikine Dair Kanun’un 6/A maddesi hükümleri kapsamında hazırlanan Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretimine İlişikin Yönetmeliğin daha önce hazırlanarak, 21.7.2011 tarih ve 28001 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdiği açıklandı.

Açıklamada ilgili yönetmeliğin 30 uncu maddesinin altıncı fıkrası uyarınca hazırlanması gereken alt düzenleyici işlem babında hazırlanan ”Lisanssız Elektrik Üretimine İlişkin Yönetmeliğin Uygulanmasına Dair Tebliğ Taslağı” çalışmasının tamamlandığı ve 15 Aralık 2011 günü akşamına kadar görüş ve önerilere açık tutulacağı ifade edildi.

Bununla birlikte açıklamada ayrıca uygulama işlemlerine yönelik olarak Tebliğ Taslağının yazımı aşamasında ise yönetmelikte yapılması gereken bazı değişiklikler sonucuna ulaşılması nedeni ile hazırlanan “Elektrik Piyasasında Lisanssız Elektrik Üretim Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına İlişkin Yönetmelik Taslağı” çalışmasının da yine aynı şekilde 15 Aralık 2011 günü akşamına kadar görüş ve önerilere açık tutulacağı belirtildi.

İlgililer konu hakkında görüş ve önerilerini bilgielektrik@epdk.org.tr adresine iletebilecekler.

* İlgili yasal düzenlemeleri ve başvuru formunu indirmek için buraya tıklayınız.