En Önemli Çalışmam Yenilenebilir Enerjileri Harekete Geçirmekti

Güler dönemindeki çalışmaları hakkında açıklamalarda bulundu

26 Temmuz 2009

Eski Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Hilmi Güler, Ordu Gazeteciler Derneği’ni (OGD) ziyaret etti.

Ziyaret sırasında konuşan Güler, Türkiye’nin, her alanda olduğu gibi enerji alanında da son yıllarda önemli aşamalar kaydettiğini belirterek, Bakanlığı döneminde enerji alanında Türkiye’de hiç yapılmayanları yaptıklarını söyledi. ”Türkiye enerji alanında önemli sıçramalar yapmıştır” diyen Güler, şöyle konuştu: ”Bunlardan birincisi yerli kaynaklarımız ve yenilenebilir enerji ile yepyeni sahalara el atmış olduk. Dolaysıyla dışa enerji bağımlılığı savaşında yerli kaynaklarımız ile önemli adımlar atıldı. Yani bunlara örnek verecek olursak rüzgar ve jeotermal enerjisi gibi. İkincisi Bakü, Tiflis, Ceyhan projeleri gibi Şah Deniz projelerini bitirdik. Nabucco projesinde çok önemli adımlar attık. Bu proje ise bugün tamamlandı ve daha önce seyreden bir ülke iken şimdi oyun kurucuyuz. Üçüncüsü enerjiyi gündelik hayatımızda kolay algılanabilir hale getirdik. Dördüncüsü yer altı zenginliklerimizi ortaya çıkardık. 81 vilayetin tek tek yer altı zenginliklerini ortaya çıkardık. Beşinci olarak da yerli saha (YERSAN) hareketi rüzgar panellerinin Türkiye’de imalatını yapmaya başardık. Sonuç olarak görev sürem içinde bu beş önemli başlık altında, önemli çalışmalar yaptık. Ancak Bakanlığım dönemimde hayata geçirdiğimiz en önemli proje, tabii ki yenilenebilir ve yerli kaynaklarımızı hareket geçirmek oldu.” (A.A.)