Çatılara güneş elektriği kurulumu için ruhsat zorunluluğu kalktı

İlgili yönetmelik Resmi Gazete’de yayınlandı

4 Temmuz 2017

Güneş enerjisi sektöründe uzun zamandır beklenen çatı üstü güneş elektriği kurulumları için ruhsat zorunluluğu kaldıran düzenlemeyi içeren, ‘’Planlı Alanlar İmar Yönetmeliği’’ Resmi Gazete’nin 3 Temmuz 2017 tarihli sayısında yayınlanarak yürürlüğe girdi.

Yönetmelik ile binalarda, binaların kendi ihtiyaçları için yapılacak güneş enerjisi sistem kurulumlarında ruhsat aranması şartı kaldırıldı.

İlgili düzenlemenin 59. maddesinin 2.fıkrası şu şekilde;

‘’Taşıyıcı sistemi etkilememek ve 634 sayılı Kanun uyarınca muvafakat alınmak kaydıyla; binalarda enerji kimlik belgesi sınıfı en az ‘’C’’ olacak şekilde mesleki yeterlilik sertifikalı uygulayıcılar tarafından yapılacak ısı yalıtımı uygulamaları ile binanın kendi ihtiyacı için yapılacak güneş kaynaklı yenilenebilir enerji sistemleri ruhsata tabi değildir. Bunlara ait uygulama projelerinin hazırlanması ve fenni mesuliyetin üstlenildiğine dair taahhütname ile birlikte ilgili idareye sunulması, binanın projesindeki mimarı görünüşlere bağlı kalınması ve idaresinden izin alınması zorunludur. ‘’

Türkiye’deki yapıların önemli bir bölümünün ruhsatının bulunmaması çatı tipi güneş enerjisi kurulumların gerçekleşmesi sürecinde bürokratik sorun yaşanmasına neden oluyordu.