Biyodizel uygulaması yürürlükten kalktı

EPDK biyodizel uygulamasını yürürlükten kaldırdı

27 Haziran 2013

EPDK motorine biyodizel katılması uygulamasını Resmi Gazete’de yayınlanan bir tebliğ ile yürürlükten kaldırdı.

Resmi Gazete’nin 25 Haziran 2013 tarihli sayısında yayınlanan tebliğde ilgili madde şu şekilde yer aldı;

”7/8/2009 tarihli ve 27312 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Motorin Türlerine İlişkin Teknik Düzenleme Tebliği (Akaryakıt Seri No:15)’nin 2 nci maddesinin ikinci fıkrası yürürlükten kaldırılmış ve üçüncü fıkra ikinci fıkra olarak teselsül ettirilmiştir.”

Yürürlükten kaldırılan ikinci fıkra motorine 2014’te yüzde 1, 2015’te yüzde 2 ve 2016’da yüzde 3 oranında biyodizel ilave edilmesi şartı getiriyordu.

Sektör kaynaklarına göre kararın alınmasında daha önce uygulamaya yüzde 4 oranına uygun görüşü veren Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın görüşünün değişmesi etkili oldu. Bununla birlikte karar yılbaşından bu yana yürürlükte olan biyoetanol uygulamasına ise herhangi bir değişiklik getirmeyecek.