Avrasya Enterkonnektör projesinde yeni ilerleme

İlk HVDC istasyonu için arazi kiralama anlaşması yapıldı

17 Haziran 2019

Avrasya Enterkonnektör projesinin ilk HVDC istasyonu için Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile arazi kiralama anlaşmasının yapıldığı açıklandı.

Avrasya Enterkonnektör şirketi tarafından yapılan açıklamaya göre yapılan anlaşma 33 yıllık dönemi kapsıyor ve bu sürenin sonunda 66 yıl daha uzatılma seçeceği bulunuyor.

İlk çalışmaların 2012 yılında başladığı, Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin elektrik şebekesinin deniz altı kabloları ile inşa edilecek 2.000 MW’lık bir iletim hattı ile Avrupa ve İsrail’in elektrik şebekeleri ile bağlanması hedefleniyor.

Hattın Kıbrıs ile İsrail arası bölümü 329 km, Kıbrıs ile Girit arası 879 km ve Girit ile Atina arasındaki bölümü 310 km olmak üzere toplamda 1.518 km olacak.

Projenin Girit ve Atina arasındaki bölümünün 2022 yılı Haziran ayına, Kıbrıs ve Girit ile Kıbrıs ve İsrail arasındaki bölümünün ise 2023 yılı Aralık ayına kadar devreye alınması hedefleniyor.

Avrasya Enterkonnektör projesinin 1.000 MW’lık ilk fazını oluşturacak bu yatırım 3,5 milyar Avro yatırım ile hayata geçecek.

Yatırımın %50’lik bölümü Avrupa Komisyonu, Avrupa Yatırım Bankası ve diğer AB kuruluşları tarafından, kalan bölümü ise Yunanistan, Güney Kıbrıs ve İsrail yönetimleri tarafından karşılanacak.

Proje ile Güney Kıbrıs’ın da dahil olması ile birlikte Avrupa Birliği üyelerinin tamamının aynı elektrik şebekesine dahil olması hedefleniyor.