Almanya’da teşvikler üretimden depolamaya kayıyor

Almanya güneş enerjisindeki teşvikleri azaltacak yasayı onayladı

7 Mayıs 2010

Alman parlamentosunun alt kanadı Bundestag yenilenebilir enerji yasasında değişiklik getiren ve güneş enerjisine verilen teşvikleri 1.Temmuz’dan itibaren düşüren yasa teklifini onayladı. 313 kabul, 66 ret ve 1 de çekimser oyun verildiği yasa teklifinin geçerlilik kazanması için parlamentonun üst kanadının da onayından geçmesi gerekiyor.  Düzenleme çatı üstlerindeki güneş enerjisi sistemlerine verilen teşviklerin yüzde 15,  açık alanlardaki güneş enerjisi sistemlerine verilen teşviklerin ise yüzde 16 oranında düşürülmesini getiriyor. Eğer mevcut güneş enerjisi kurulu gücüne 3.500 megavattan fazla ilave olursa 2011 yılı başında yüzde 2.5 2012’de ise yüzde 3’lük ayrıca indirime gidilebilecek.

Yasanın onaylanması ardından bir açıklama yapan Almanya Çevre Bakanı Norbert Roetgen güneş enerjisi panellerinde maliyetlerin yüzde 40 oranında düştüğünü, Almanya’nın güneş enerjisinde aşırı kapasite sorunu ile karşı karşıya olduğunu ve Alman güneş enerjisi sektörünün Asya’lı rakipleri ile rekabet etmek zorunda olduğunu söyledi.

Roetgen ayrıca kendilerinin bu yasa ile sadece teşviklerde indirim değil inovasyonda getirdiklerini söyledi. Zira düzenleme aynı zamanda elektrik kullanımında verimliliği artıracak ve yeni pil teknolojilerinin geliştirilmesini mümkün kılacak desteklerde içeriyor. Örneğin evlerde kullanılan elektriğin yalnızca yüzde 15’inin güneş enerjisinden sağlandığı oysaki üretilen enerjinin daha verimli depolanması ve yüksek elektrik tüketimi yapan ev gereçlerinin güneşin yoğun olduğu saatlerde kullanılması öneriliyor. Bu şekilde eğer  bir evin elektrik tüketiminin yüzde 30’u güneş enerjisinden sağlanabilecek olursa yasa kullanılan bireylere her kilowat başına 8 avro sent fazladan ödeme yapılmasını öngörüyor.

Almanya uzun zamandır elektrik tüketicilerinin faturalarına her ay yansıtılan yüzde 3’lük tutarlar ile oluşturulan fonlar ile güneş enerjisi sektörünü destekliyordu. Son yıllarda Asyalı firmaların düşen maliyetler ile beraber pazarda önemli pay sahibi olmaları ise teşvik politikasının eleştirilmesini beraberinde getiriyordu.

Alman Yeşiller Partisi üyesi Hans-Josef Fell  yasanın onaylanmasını eleştirirken bu yasanın Almanya’nın gittikçe daha fazla oranda enerji ithaline bağımlılığını getireceğini ve parlamenterlerin yasayı onaylarken yalnızca güneş panellerinin çoğunun Çin’den mi yoksa Almanya’dan mı  geleceği korkusu ile hareket ettiğini söyledi.