Almanya güneş sektöründe tarihi dönüm noktası

Ülke tarihinde bir GES ilk defa elektrik satışında kamu desteğinden yararlanmadı

16 Ekim 2018

Almanya güneş enerjisi sektöründe ilk defa bir santralin elektrik üretim faaliyetinden dolayı kamu desteğinden yararlanmadığı bildirildi.

Almanya Yenilenebilir Enerji Birliği (BEE) tarafından yapılan açıklamaya göre Almanya Wittstock‘daki bir santral Ağustos ayında gerçekleştirdiği elektrik üretim ve satış faaliyetinden dolayı kamudan herhangi bir destek almadı.

Zira Ağustos ayında Almanya elektrik piyasasında fotovoltaik santraller için sağlanan elektrik fiyatı kilovat-saat (kWh) başına 5,595 avro-sent olarak gerçekleşerek, santralin kapasite hakkı için taahhüt edilen satış fiyatının üstünde gerçekleşti.

Alman güneş enerjisi yatırımcısı Wattner portföyündeki 2,59 MW kurulu gücündeki proje için kapasite hakkını 2017 Haziran ayında gerçekleştirilen yarışmada 5,42 avro-sent/kWh teklifi ile kazanmıştı. Şirket santrali bu yılın Haziran ayında 1,848 MW olarak devreye almıştı.

BEE tarafından yapılan açıklamada yaşanan bu durumun yenilenebilir enerjilerin elektrik piyasasına başarılı şekilde entegre olduğunun göstergesi olduğu belirtildi. Açıklamada bu eğilimin gelecek dönemde de devam edeceğini, aynı durumun rüzgar enerjisi santralleri için de yaşanacağı kaydedildi.

Almanya’da yürürlükte olan yasal düzenlemeler kapasite tahsis yarışmalarını kazanan yenilenebilir enerji projelerinin, her ay asgari olarak elektrik piyasasında oluşan ortalama satış fiyatında gelir elde etmesini garanti ediyor.

Eğer bir ay piyasada oluşan ortalama fiyat, ilgili yenilenebilir enerji projesinin kapasite tahsisini kazandığı teklif fiyatın altında ise aradaki fark yatırımcıya ek ödeme (market premium) olarak ödeniyor.

Oluşan fiyat teklif fiyatının üzerinde ise yatırımcıya herhangi bir ek ödeme yapılmıyor.

Bu durum şimdiye kadar ilk defa Wittstock GES projesi için Ağustos ayında yaşandı.