AB Yenilenebilir Enerji Hedefine Ulaşabilecek

AB hedefine ulaşabilse de bazı üyeler hedefin gerisinde kalacak

12 Mart 2010

Avrupa Birliği Komisyonu tarafından yapılan açıklamada birliğin enerji ihtiyacının 2020 yılında yüzde 20 oranında yenilenebilir enerji kaynakları ile karşılanması hedefine üye ülkelerden beşinin ulaşamayacağı bildirildi. Hedefe ulaşamayacak ülkelerin İtalya, Lüksemburg, Belçika, Danimarka ve Malta olduğu bildirilen açıklamada bu ülkelerin aradaki farkı hedefi aşan diğer birlik ülkelerinden olabileceği gibi, Balkan ülkelerinden veya Afrika ülkelerinden de yenilenebilir enerji kaynaklı olarak üretilen elektrik ithalatı yolu ile kapatabilecekleri açıklandı.

Genel olarak ise yüzde 20’lik hedefi aşacağı öngörülen Almanya, İspanya ve İsveç gibi üyeleri sayesinde birliğin enerji tüketiminde yenilenebilir enerji kullanımının ortalama olarak yüzde 20.3 olarak gerçekleşeceği dolayısıyla birliğin belirlediği hedefi aşabileceği ifade edildi. Avrupa Birliği komisyonu 2008 sonunda birlik ülkelerinin 2020 yılında enerji tüketimlerini yüzde 20 oranında yenilenebilir enerji kaynaklı olarak karşılamaları kararlaştırmıştı. 2007 sonunda yüzde 9 olan bu orandaki artışın aynı zamanda birlik ülkelerinde toplam 2.8 milyon kişiye istihdam yaratacağı da komisyonun öngörüleri arasında.