“11 milyar TL ya ödenecek, ya ödenecek”

Mustafa Yılmaz “AUF konusunda hukuki açıdan hiçbir tereddüdümüz söz konusu değil”

19 Ocak 2023

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Başkanı Mustafa Yılmaz Azami Uzlaştırma Fiyat (AUF) mekanizması kapsamında gerçek dışı bildirimler yapan firmalara kesilen 11 milyar TL’lik cezanın 1 milyar TL’lik kısmının tahsil edildiğini söyledi.

Başkan Yılmaz EPDK tarafından yayımlanan basın açıklamasında 40 şirketin bu meblağı mutlak surette geri ödeyeceğini ifade ederken, idari soruşturma sürecinin ise ayrıca yürütüldüğünü vurguladı.

EPDK’nın geri ödeme kararını siyasi mülahazalarla ya da belli çıkar odaklarına şirin gözükmek gayesiyle eleştirenler olduğunu ifade eden Mustafa Yılmaz, tüm şirketlerin bu süreçten gerekli dersi çıkarması gerektiğini, AUF’u sabote edecek, tüketiciye maliyet yükü oluşturacak hiçbir girişime izin vermeyeceklerini sözlerine ekledi.

Mustafa Yılmaz açıklamada şu değerlendirmeyi paylaştı;

Basında yer alan AUF mekanizması için yürütmeyi durdurma kararı çıktığı yönündeki haberler de doğru değil. Bu tip haberlere itibar edilmemeli. AUF konusunda hukuki açıdan hiçbir tereddüdümüz söz konusu değil.

Şirketlerin büyük kısmı geri ödeme sürecini başlattı. Kararımızın tebliğinin üzerinden 1 hafta geçmeden 1 milyar TL’ye yaklaşan bir kısmı tahsil edildi. Şu unutulmamalı… Bu bir ceza değil haksızca alınmış bir meblağın geri iadesi. Ödemeye yanaşmayan şirket olursa EPİAŞ’taki alacaklarından ve teminatlarından keseceğiz. Yani ya ödenecek ya ödenecek. Birileri inanmak istemeyebilir ama 11 milyarı TL’yi aşan bu meblağ AUF havuzundan bütün tüketicilerin maliyetlerinde düşüş anlamına geliyor. Umuyorum bundan sonra bütün şirketlerimiz AUF konusunda en az EPDK kadar hassas davranır.

“Ödemeler tüketicilere maliyet düşüşü olarak yansıyacak”

EPDK 15 Ocak 2023 günü yayınladığı basın açıklaması ile 40 şirket hakkında EPİAŞ’a ikili anlaşmalar kapsamında sehven ya da kasıtlı olarak gerçek dışı bildirimler yapma gerekçesi ile idari soruşturma açılmasına ve 10 milyar 208 milyon 222 bin 680 TL’nin geri ödenmesine karar verildiği bildirilmişti.

Açıklamada faiziyle birlikte 11 milyar TL’yi aşan bu meblağın AUF mekanizmasının doğası gereği maliyet düşüşü olarak doğrudan tüketicilerin faturalarına yansıyacağı ifade edilmişti.

8 Mart 2022 öncesine muafiyet getirilmişti

Elektrik piyasasındaki satışlara tavan fiyat getiren, AUF uygulaması EPDK tarafından 18 Mart 2022 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan “Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” düzenlemesine dayalı olarak başlatılmıştı.[1]

28 Mart 2022 tarihli Kurul Kararı ile de düzenlemede değişiklik yapılmış ve 8 Mart 2022 tarihinden önce bildirimi yapılan, 1 Şubat ve sonrası için Piyasa Yönetim Sistemine girişi yapılmış onaylı ikili anlaşmalara sözleşme süresinin uygulama döneminden daha kısa olması halinde sözleşme dönemi boyunca, daha uzun olmaları halinde ise destekleme bedeline konu uygulama süresi boyunca muafiyet tanınmıştı.[2]

1 Nisan 2022 tarihinde yürürlüğe giren uygulama, 1 Ekim 2022 tarihinden itibaren 6 ay uzatılmıştı.[3]

Karar gazetesinde 17 Ocak 2022 tarihinde yayımlanan bir haberde Çelikler Elektrik Enerji Toptan Satış A.Ş. tarafından AUF uygulamasına karşı açılan davada yürütmeyi durdurma kararı verildiği bilgisi yer almıştı.[4]

Haberde kararın AUF uygulaması için mi yoksa uygulama kapsamında açılan bir soruşturma için mi verildiği gibi detaylar yer almamıştı.

Çelikler Holding Yeşil Ekonomi’nin konu hakkındaki sorularını henüz yanıtlamazken sektör kaynakları benzer dava süreçlerinin devam ettiğinin ve davacı firmaların lehine veya aleyhine olacak şekilde farklı kararların verildiğini bildiriyorlar.

 


[1] Tavan fiyat uygulamasının yöntemi belirlendi

[2] EPDK tavan fiyat uygulamasının ayrıntılarını duyurdu

[3] Azami fiyat uygulaması 6 ay uzatıldı

[4] EPDK’nın uygulamasına yürütmeyi durdurma kararı