Tavan fiyat uygulamasının yöntemi belirlendi

EPDK Usul ve Esasları yayımladı

18 Mart 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) üretim maliyetleri artan fosil yakıtlı santrallere finansal destek sağlanması yönelik geliştirilen tavan fiyat uygulamasının yöntemini belirledi.

Resmî Gazete’nin 18 Mart 2022 tarihli sayısında yayımlanan “Kaynak Bazında Destekleme Bedelinin Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” başlıklı düzenlemeye göre uygulama 1 Nisan 2022 itibarıyla yürürlüğe girecek.[1]

Düzenlemeye göre uygulama YEKDEM kapsamında olmayan ve EÜAŞ portföyünün dışında yer alan lisanslı elektrik üretim tesislerini kapsayacak.

Bununla birlikte EÜAŞ ile doğrudan veya tedarikçi üzerinden dolaylı olarak enerji satış anlaşması yapmış üretim tesislerinin ilgili satışları için de istisna uygulanacak.

Düzenlemeye göre EPDK kaynak bazında elektrik üretim maliyetlerini göz önüne alarak her bir kaynak türü için ayrı olarak “azami uzlaştırma fiyatı” belirleyecek. Hibrit tesislerin azami uzlaştırma fiyatı olarak ise ana kaynak için belirlenecek fiyat baz alınacak.

Belirlenen bu fiyatlar kurum tarafından emtia fiyatları, enflasyon, döviz kuru ve uygun görülen diğer parametrelere göre aylık olarak güncellenecek.

Bunun ardından belirlenen azami uzlaştırma fiyatlarına göre üretim maliyeti düşük üreticilerin karşılayacağı bir toplam “Destekleme Bedeli” belirlenecek.

Bu toplam bedel kaynak türlerine göre farklı olarak “destekleme bedeli alacak tutarı” olarak düşük maliyetli tesislere sahip piyasa katılımcılarının faturalarına yansıtılacak.

Piyasa katılımcıların faturalarına yansıması öngörülen destekleme bedeli borç tutarları için teminat mektubu sunmaları da gerekecek.

Etkilenecek santrallerin gücü 7 GW düzeyinde

2021 sonu itibarıyla Türkiye’nin yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı, EÜAŞ portföyü haricindeki lisanslı elektrik üretim santrallerinin toplam kurulu gücü 32.417 MW idi.

Bu gücün de 25.528 MW’lık bölümü 2022 yılında YEKDEM kapsamında yer alıyor.

Bununla birlikte 2022 yılında 2.403 MW gücündeki 86 santral, 2023 yılında ise 2.845 MW gücündeki 84 santral YEKDEM desteklerinden son kez yararlanarak, Usul ve Esaslar içinde belirlenecek kapsama girecek.

Uygulama elektrikte arz güvenliğini sağlama ve elektrik fiyatlarındaki artışı engellemek gerekçesi ile hayata geçirildi.

 


[1] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 17/03/2022 Tarihli 10866 Sayılı Kararı