Türkiye rüzgar ve güneş sektörü 2016’da kömürü yakaladı

Geçen yıl devreye giren kapasitede rüzgarın payı yüzde 23’ü, güneşin payı yüzde 10’u aştı

Türkiye’nin elektrik üretim kapasitesinin 2016 yılında 5.350,70 MW’lık net artış gösterdiği bildirildi.

Türkiye Elektrik İletim A.Ş. tarafından açıklanan verilere göre bu artışın yüzde 44,1’lik orana denk gelen 2.360,70 MW’lık bölümü yenilenebilir enerki kaynaklarına dayalı santral yatırımlarından kaynaklandı.

Toplam artışın yüzde 46,8’lik orana denk gelen 2.508,70 MW’lık bölümünü ise termik santral yatırımları oluşturdu.

Barajlı hidroelektrik santraller alanındaki kapasite artışı ise 481,40 MW oldu.

İthal kömürün payı yükseldi, yerli kömürün geriledi

2016’da Türkiye’nin kömüre dayalı elektrik üretim kapasitesi 1.833,70 MW artış gösterdi.

Bu artışın 424 MW’lık bölümü yerli kömür, 1.409,70 MW’lık bölümü ise ithal kömür yatırımları alanında gerçekleşti.

Bu artış sonrası yerli kömüre dayalı elektrik üretim kapasitesi 9.842,4 MW’a, ithal kömüre dayalı kapasite ise 7.473,90 MW’a ulaştı.

Böylelikle Türkiye elektrik üretim kapasitesinde yerli kömürün payı yüzde 12,9’dan yüzde 12,5’e gerilerken, ithal kömüre dayalı santrallerin payı ise yüzde 8,3’den yüzde 9,5’e yükseldi.

Doğalgaza dayalı kurulu güç ise 934 MW arttı ve bu yakıtın Türkiye elektrik üretim kapasitesi içindeki payı yüzde 29’dan yüzde 28,20’e geriledi.

Rüzgarda şimdiye kadarki en yüksek büyüme sağlandı

2016 rüzgar enerjisi kurulu güç artışında çok önemli artışın yaşandığı bir yıl oldu.

Türkiye’deki rüzgar enerjisi santrallerinin gücü 1.240 MW’ı lisansslı, 8,10 MW’lık bölümü ise lisanssız alanda olmak üzere 1.248,1 MW artış gösterdi.

Böylelikle rüzgar 2016’da devreye giren yeni kapasitesinin yüzde 23’lük bölümünü oluşturmuş oldu.

Lisanssız GES proje sayısı 1.000’i aştı

Geçtiğimiz yıl oransal olarak ise en hızlı büyüme güneş enerjisi alanında gerçekleşti.

2016 yılında güneş enerjisi yatırımlarını yavaşlatan çeşitli yasal düzenlemelerin devreye girmesine rağmen 2015 sonunda 248,8 MW olan Türkiye’nin güneş enerjisi gücü 2016’da 583,7 MW artarak yıl sonunda 832,5 MW’a yükseldi.

Verilere göre geçen yıl devreye giren güneş enerjisi gücünün 12,90 MW’lık bölümünü iki lisansslı, 570,80 MW’lık bölümünü ise 681 lisanssız proje oluşturdu.

2016’da 31 jeotermal enerji santralindeki yatırım projesindeki kurulu güç artışı 197 MW olurken, 481 akarsu tipi hidroelektrik santral kaynaklı güç artışı ise 331,90 MW oldu.

 

Birden fazla alıcı için adresler arasında virgül kullanınız.