Havayı Satacağız!

Havayı Satacağız!

"13.000 MW'lık rüzgar enerjisini en fazla 4 yılda ekonomiye kazandıracağız."