YEKDEM’den yararlanan güç 5 GW gerileyecek

2023 yılı başvuruları 2022’nin 5 GW altında oldu

13 Aralık 2022

Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında 2023 yılında alım desteği sağlayacak temiz enerji gücü, 2022 yılının 5 GW düzeyinde altında olacak.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından yayımlanan 2023 yılı Ön YEK listesindeki bilgilere göre gelecek yıl mekanizmadan yararlanmak için YEKDEM’e esas gücü 20.515 MW olan 886 santral için başvuru yapıldı.[1]

Geçtiğimiz yıl ise toplam kurulu güçleri 25.528 MW olan 1.035 santral için başvuru yapılmıştı.[2]

Bununla birlikte 2022 yılında toplam kurulu güçleri 2.403 MW olan 86 elektrik üretim santrali 10 yıllık süre için uygulanan YEKDEM kapsamındaki alım desteğinden son kez yararlanmıştı.

Rüzgar ve hidroelektrik payı eşitlendi

Yayımlanan listedeki bilgilere göre 2023 yılında YEKDEM desteği sağlayacak yenilenebilir enerji gücü içinde ağırlık rüzgâr enerjisi ve hidroelektrik santrali yatırımlarının olacak.

2023 yılı desteklerinde 314 santral ile hidroelektrik yatırımlarının payı 8.142 MW, 196 santral ile rüzgâr enerjisi yatırımlarının payı ise 8.042 MW olacak.

Düzenlemeden kurulu güçleri 469 olan 36 güneş enerjisi santrali, kurulu güçleri 1.642 olan 55 jeotermal enerji santrali ile kurulu güçleri 2.220 MW olan 285 biyokütle santrali de yararlanacak.

 


[1] 2023 Ön YEK Listesi Hakkında

[2] 2022’de 2,4 GW’lık güç YEKDEM’den çıkacak