2022’de 2,4 GW’lık güç YEKDEM’den çıkacak

Gelecek iki yılda 5,25 GW’lık güç YEKDEM’den çıkacak

15 Aralık 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu 2022 yılında Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) kapsamında desteklenecek santrallerin ön listesini yayınladı. [1]

Listedeki bilgilere göre 2022 yılında toplam kurulu güçleri 25.528,061MW olan 1.035 elektrik üretim santrali YEKDEM kapsamında alım desteğinden yararlanacak.

Alım desteği ile birlikte yerli katkı desteğinden de yararlanacak santral sayısı 554, bu santrallerin toplam kurulu güçleri ise 11.905,708 MW olacak.

Bununla birlikte 2022 yılında toplam kurulu güçleri 2.403,301 MW olan 86 elektrik üretim santrali 10 yıllık süre için uygulanan YEKDEM kapsamındaki alım desteğinden son kez yararlanacak.

Devreden çıkan bu gücün 1.589,239 MW’lık bölümünü 65 hidroelektrik santral, 696,594 MW’lık bölümünü 10 rüzgâr enerjisi santrali, 68 MW’lık bölümünü 2 jeotermal enerji santrali, 51,95 MW’lık bölümünü ise 9 biyokütle santrali oluşturacak.

Toplam kurulu güçleri 1.113,015 MW olan 56 santral de beş yıl süresince uygulanan yerli katkı desteğinden son kez yararlanacak.

İki yılda 5,25 GW’lık güç YEKDEM’den çıkacak

2023 yılında ise toplam kurulu güçleri 2.845,430 MW olan 92 santral alım desteğinden ve toplam kurulu güçleri 2.054,878 MW olan 84 santral de yerli katkı desteğinden son kez yararlanacak.

 


[1] 2022 yılı Ön YEK Listesi hk.