YEKA RES-1 şirketinin ünvanı ve yönetim kurulunda değişiklik yapıldı

Şirket ünvanı YEKA RES Elektrik Üretim A.Ş. olarak değişti

14 Kasım 2020

3 Ağustos 2017 tarihinde yapılan YEKA RES-1 yarışmasını kazanan konsorsiyumun yatırımcı şirketi Kalyon Türkerler Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş.‘nin ünvanında ve Yönetim Kurulunda değişiklikler yapıldı.

Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre şirket tarafından geçtiğimiz ay alınan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu Kararları ile şirketin ünvanı YEKA RES Elektrik Üretim A.Ş. olarak değişti.

Daha önce 4 olan Yönetim Kurulu üye sayısı 8’e çıkarıldı ve Yönetim Kuruluna şirketin bir süre önce hisse devri için Rekabet Kurulu’ndan onay aldığı[1] Metgün Enerji Yatırımları ve EFA Group şirketlerinin temsilcileri de katıldı.

Değişiklik ile şirketin yönetim kurulu gelecek üç yıl için Cemal Kalyoncu, Haluk Kalyoncu, Kübra Kalyoncu Şeherli, Kazım Türker, Kaan Türker, Selçuk Karadeli, Metin Güneş ve Ali Yılmaz olarak belirlendi.

Bununla birlikte şirket esas sözleşmesindeki pay devri ile ilgili madde de değişiklik yapıldı.

Değişiklikte şirkette hisse devrinin üretim lisansı alıncaya kadar, istisnai haller dışında şirkette ortaklık yapısının değişmeyeceğine dair şartlar sabit kalırken, üretim lisansı alınması sonrasında ise üçüncü kişilere pay devrinin nasıl yapılacağı konusunda hükümler belirlendi.

Yarışma 3 Ağustos 2017’de yapılmıştı

Siemens Gamesa-Türkerler-Kalyon konsorsiyumu 3 Ağustos 2017 tarihinde düzenlenen ilk YEKA RES yarışmasında rüzgar enerjisine dayalı 1.000 MW’lık kapasite ve bu kapasite için 15 yıllık alım garantisi ile 49 yıllık lisans hakkını 30 turun ardından verdikleri kilovat-saat başına 3,48 dolar-sentlik alım teklifi ile kazanmıştı.

Projenin yatırımcı şirketi olan Kalyon Türkerler Rüzgar Enerjisi Elektrik Üretim A.Ş. 2018 Ocak ayında kurulmuştu.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) şirketin dört ayrı YEKA alanında gerçekleştireceği projeler için 24 Eylül 2020 tarihinden itibaren 2 yıl süre ile geçerli olacak şekilde ön lisans sağlamıştı. [2]

 


[1] YEKA RES-1 projesinin ortak sayısı artacak

[2] YEKA RES-1 önlisans aldı