“TEİAŞ’ta çoğunluk hissesi kamuda kalacak”

Özelleştirme İdaresi TEİAŞ’ta sadece azınlık düzeyinde hisse satılacağını söyledi

7 Temmuz 2021

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı TEİAŞ’ın özelleştirme hazırlıkları ile ilgili açıklama yayınladı.

Özelleştirmede TEİAŞ’ın azınlık düzeyindeki payının halka arz edileceği, şirketin çoğunluk hissesinin ise kamuda kalacağı ve şirketteki kamu kontrolünün kesin surette devam edeceği ifade edildi.

Yapılacak halka arz sayesinde Türk sermaye piyasalarına güçlü ve yatırımcı tabanı geniş bir şirket kazandırılması hedeflendiği bildirilen açıklamada ayrıca TEİAŞ’ta kamu denetimine ek olarak finansal raporlama, kamuyu aydınlatma, bağımsız denetim ve kurumsal yönetim gibi halka açık şirketlerin tabi olduğu sermaye piyasası düzenlemeleri de uygulanmaya başlayacağı ifade edildi.

3 Temmuz 20201 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile TEİAŞ özelleştirme kapsamına alınmıştı.[1]

Kurum tarafından yayınlanan açıklama şu şekilde;

Türkiye Elektrik İletim Anonim Şirketi (TEİAŞ) 2 Temmuz 2021 tarihli ve 4222 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile halka arza yönelik hazırlık işlemlerine başlanmak üzere özelleştirme kapsamına alınmıştır.

Söz konusu Kararda açık ve kesin bir şekilde belirtildiği üzere özelleştirme yöntemi halka arz olup TEİAŞ’taki çoğunluk hissesi kamuda kalacak, kamu kontrolü kesin surette devam edecektir. Şirketin herhangi bir kişi veya kuruma blok satışı veya işletme hakkının devri söz konusu değildir.

Mevcut durumda TEİAŞ sadece özelleştirme kapsamına alındığından TEİAŞ’ın ve personelinin mevcut statüsü ile Şirketin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına bağlılığı devam etmektedir.

TEİAŞ’ın azınlık düzeyindeki bir payı halka arz edilerek Türk sermaye piyasalarına güçlü ve yatırımcı tabanı geniş bir şirket kazandırılması hedeflenmektedir. Böylelikle, TEİAŞ’ta kamu denetimine ek olarak finansal raporlama, kamuyu aydınlatma, bağımsız denetim ve kurumsal yönetim gibi halka açık şirketlerin tabi olduğu sermaye piyasası düzenlemeleri de uygulanmaya başlayacaktır.

Halka arz hazırlık sürecinde ve devamında Özelleştirme İdaresi Başkanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ve diğer bütün paydaşlar olarak, tüm iş süreçlerinin ve TEİAŞ’ın faaliyetlerinin kusursuz bir şekilde sürdürülmesine en yüksek düzeyde dikkat edilecek ve önem verilecektir.

Süreç hakkında yetkili kişi ve kurumların yapacağı açıklamalar dışında ortaya atılan hiçbir söylentiye, yanlış ve yanıltıcı yorumlara itibar edilmemelidir.


[1] [TEİAŞ özelleştirme kapsamına alındı