“Santral sahaları güneş açacak…”

EPDK hibrit santraller sayesinde yerli güneş paneli üretiminin de artmasının beklendiğini söyledi

26 Haziran 2020

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) 25 Haziran 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan “Elektrik Piyasasında Önlisans ve Lisanslar Konu üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” düzenlemesi ile ilgili bir açıklama yayınladı.

“Enerji sektöründe yeni dönem: Santral sahaları güneş açacak…” [1] başlıklı açıklamada düzenleme ile birden fazla elektrik üretim kaynağı kullanabilecek elektrik üretim tesislerinin kurulmasına yönelik metodolojinin belirlendiğine vurgu yapıldı. Ayrıca santral sahalarının belirlenmesinde bir kontrol mekanizması oluşturabileceği, böylelikle de ihtiyaca göre belirlenecek sahalarda yatırımcının fazla maliyete katlanmasının da önüne geçileceği belirtildi.

Düzenleme sayesinde tarım bölgelerinden jeotermal enerji tesislerinin tarımsal atıklardan faydalanıp elektrik üretmek için biyokütle tesisleri kurabileceği, ayrıca diğer yenilenebilir enerji kaynaklarından elektrik üretilen santral sahalarında güneş enerjisi santrallerinin de kurulabileceği ifade edilen açıklamada bu sayede yerli güneş paneli üretiminin artmasının beklendiği de yer buldu.

Açıklamada EPDK Başkanı Mustafa Yılmaz’ın şu değerlendirmesi yer buldu;

“Bu düzenleme ile ülkemizin yenilenebilir enerji kaynaklarından daha fazla yararlanmasının önünü açıyoruz. Mevcut tesislere ilave yatırım imkanı ile yatırım ortamına hız veriyoruz. Yatırımcılardan da daha fazla yatırım ve istihdam geleceğine inanıyoruz.”

Mevzuat değişikliği Mart ayında yapılmıştı

Birden fazla elektrik üretim kaynağına dayalı, hibrit santraller kurulabilmesine yönelik ilk yasal düzenleme değişikliği geçtiğimiz Mart ayında gerçekleşmişti.[2]

8 Mart 2020 tarihli Resmî Gazete’de yayınlanan düzenlemeler ile Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte değişiklik yapılmıştı.

Yapılan değişikliklere göre şebekeye aynı bağlantı noktasında bağlanmak kaydıyla birden fazla enerji kaynağından elektrik üretilebilecek tesisler kurulabilecek.

Bu tesislerdeki yardımcı kaynak ana kaynağa dayalı ünite ile tek bir önlisans veya lisans kapsamında değerlendirilecek. Bununla birlikte yardımcı kaynak hiçbir koşulda ana kaynağa dönüştürülemeyecek.

 


[1] “Enerji sektöründe yeni dönem: Santral sahaları güneş açacak…”

[2] Hibrit santral düzenlemeleri yayınlandı