Hibrit santral düzenlemeleri yayınlandı

Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı

8 Mart 2020

Resmî Gazete’nin 8 Mart 2020 tarihli sayısında Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik[1] yayınlandı. Yayınlanan yönetmelik değişikliği ile birden fazla kaynağa dayalı elektrik üretim tesislerinin kurulması mümkün hale geldi.

Düzenleme ile Yüzer GES projeleri tanımı da mevzuata eklenirken, bu tesislerin rezervuarlı veya regülatörlü hidroelektrik üretim tesisleri santral sahaları kapsamındaki su yüzeylerine kurulabileceği belirtildi.

Düzenlemeye göre şebekeye aynı bağlantı noktasında bağlanmak kaydıyla birden fazla enerji kaynağından elektrik üretilebilecek tesisler kurulabilecek.

Bu tesislerdeki yardımcı kaynak ana kaynağa dayalı ünite ile tek bir önlisans veya lisans kapsamında değerlendirilecek.

Bununla birlikte hiçbir koşulda yardımcı kaynak ana kaynağa dönüştürülemeyecek.

Bununla birlikte önlisansa derç edilmiş olan sahanın dışına çıkılamayacak ayrıca tesisin toplam elektriksel kurulu gücü ve mevcut bağlantı şekli ile bağlantı noktası ve gerilim seviyesinin değişemeyecek.

Hidroelektrik kaynaklara dayalı önlisanslar için DSİ tarafından uygun görüş verilmesi gerekecek.

Bununla birlikte aynı gazetede Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik [2]de yayınlandı ve YEKDEM kapsamındaki değişiklikler belirlendi.

Buna göre birden fazla yenilenebilir enerji kaynağına dayalı elektrik üretimi yapan tesislere sağlanacak YEKDEM desteği sisteme verilen net enerji miktarı göz önüne alınarak belirlenen fiyatlardan en düşük olanı üzerinden ve tesisin kalan süresi üzerinden sağlanacak.

YEKDEM kapsamındaki tesislerin, tamamı yenilenebilir olmak üzere destekleyici kaynaklı elektrik üretim tesisi ile birleşik yenilenebilir elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi durumunda da tesisin YEKDEM yararlanma süresinde değişiklik yapılmayacak.

Her iki düzenleme de 1 Temmuz 2020 tarihinde yürürlüğe girecek.

 


[1] Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

[2] Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Belgelendirilmesi ve Desteklenmesine İlişkin Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik