RES Yatırımlarında TSK Onayı Aranacak

TSK'nın itirazı üzerine artık ¨2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu¨ yeni rüzgar yatırımlarında göz önüne alınacak. İngiltere ve Almanya gibi ülke ordularının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'de ülke savunmasında kullanılan radar ve muharabe cihazlarının güvenliğini olumsuz etkilediği iddiaları üzerine rüzgar enerjisi santralleri üzerine başlattığı inceleme sonucunda yeni bir yasal düzenleme hazırlandı. Enerji Bakanlığı,… View Article

4 Ocak 2011

TSK'nın itirazı üzerine artık ¨2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunu¨ yeni rüzgar yatırımlarında göz önüne alınacak.

İngiltere ve Almanya gibi ülke ordularının ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'de ülke savunmasında kullanılan radar ve muharabe cihazlarının güvenliğini olumsuz etkilediği iddiaları üzerine rüzgar enerjisi santralleri üzerine başlattığı inceleme sonucunda yeni bir yasal düzenleme hazırlandı.

Enerji Bakanlığı, EPDK, TÜBİTAK ve Genelkurmay Başkanlığı tarafından geçen hafta imzalanan protokol hem faaliyette olan hemde yeni kurulacak rüzgar enerjisi santralleri için yeni yükümlülükler getiriyor.

Protokolün hükümlerine göre bundan sonra kurulacak olan yeni rüzgar enerjisi santralleri yatırımları çalışmalarının başlayabilmesi için Genel Kurmay Başkanlığı'nın onayı aranacak ve bu santrallerin kurulumunda Türk Silahlı Kuvvetleri'nin sorumluluğunda işletilen haberleşme, seyrüsefer ve radar sistemleri üzerindeki etkiler dikkate alınacak.

Protokole göre EPDK ve Enerji Bakanlığı'ndan rüzgar enerjisi yatırımı için gerekli izni alan firmalar bunun ardından TÜBİTAK BİLGEM'E başvurarak kurumdan TSK'nın belirlediği kriterlere yönelik analiz raporu talep edecek. Kurum tarafından hazırlanan analiz raporunun TSK'ya iletilmesi ile projenin hayata geçmesi için gerekli onay süreci tamamlanmış olacak.

TÜBİTAK incelemesinde projenin teknik etkileşime zarar verebileceği tespit edilirse Genel Kurmay Başkanlığı şartlı izin verecek ve firmadan olumsuzluğun giderilmesi için öneriler sunması istenecek. Maliyetinin yatırımcı firma tarafından belirleneceği ve karşılanacağı bu önerilerin EPDK'ya bildirilmesi ile projelere şartlı lisans verecek. Önerilerin gerçekleştirilmesi ve tesisin geçici kabulünün ardından Genel Kurmay Başkanlığı'nın olumlu görüşü sonrasında Enerji Bakanlığı tarafından geçici kabul yapılabilecek.

Faaliyette olan santraller için ise gerekli analiz raporlarının sağlanmasının ardından teknik etkileşime engel olabilecek sorunlar bulunduğu takdirde bunların giderilmesi yoluna gidilecek. Bu sorunlar giderilemediği takdirde ve bu santrallerin kurulu gücü 50 MW seviyesini aşıyor ise bu durum 2565 Sayılı Askeri Yasak Bölgeler ve Güvenlik Bölgeleri Kanunun gereğince gerekli mevzuat çerçevesinde Genel Kurmay Başkanlığı tarafından değerlendirilecek.

Genel Kurmay Başkanlığı'nın mevcut bazı RES yatırımlarının güvenlik açısından sakıncalı olduğu görüşü biliniyordu.