Kurumsal sürdürülebilirlik raporlama eğitimleri için usul ve esaslar yayımlandı

Usul ve Esaslar Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı

4 Haziran 2024

Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimlerine İlişkin Usul ve Esaslar yayımlandı.[1]

Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu tarafından Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenleme Türkiye Sürdürülebilirlik Raporlama Standartlarına uygun olarak yapılacak kurumsal sürdürülebilirlik raporlama çalışmalarında görev alacak kişilerin eğitimlerine yönelik çerçeveyi oluşturuyor.

Bu standartlar 29 Aralık 2023 tarihli Resmî Gazete’nin mükerrer sayısında yayımlanmıştı.[2]

Usul ve Esaslara göre bu eğitimler doğrudan kurum tarafından düzenlenebilecek olmakla birlikte, üniversiteler, eğitim kuruluşları, meslek odaları ve sivil toplum kuruluşları da gerekli koşulları sağladıkları takdirde aynı doğrultuda programlar yürütebilecekler.

Yürütülecek bu programların kurum tarafından onaylanma zorunluluğu olmak ile birlikte, her eğitimin eğitim başlamadan 15 gün önce kuruma bildirilme zorunluluğu da olacak.

Bu eğitimlerin yüz yüze düzenlenmesi esas olmak ile birlikte, gerekli şartların sağlandığı takdirde uzaktan verilmesi de mümkün olacak.

Eğitim veren kuruluşların eğitim programlarını tamamlayan katılımcılara “Eğitim Katılım Belgesi” vermeleri de gerekecek. Bununla birlikte bu belge kurum tarafından düzenlenecek olan Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporlama Uzmanlığı Lisans Sınavı sonrası başarılı olanlara verilecek Lisans Belgesi yerine geçemeyecek.

 


[1] Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurulunun 22/05/2024 Tarihli ve 75935942-050.01.04 – 01/24314 Sayılı Kararı

[2] Sürdürülebilirlik raporlamaları için standart ve yükümlülükler belirlendi