Konut kurulumlarında muafiyet sınırı yükselecek

50 kW’a kadar olan çatı kurulumlarına gelir vergisinden muafiyet getirilebilecek

7 Ekim 2022

Apartman ve konutlardaki güneş enerjisi kurulumlarının elektrik satışı için uygulanan gelir vergisi muafiyetinde, halihazırda 25 kW olarak uygulanan sistem güç sınırının 50 kW’a çıkarılması için kanun teklifi verildi.[1]

TBMM Genel Kuruluna bugün sunulan torba kanun teklifine eklenen madde şu şekilde oldu;

MADDE 1 – 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 9 uncu maddesinin birinci fıkrasının (9) numaralı bendinde yer alan “25 kW” ibareleri “50 kW” şeklinde değiştirilmiştir.

10 kW’dan 25 kW’a çıkarılmıştı

TBMM Başkanlığına 17 Aralık 2021 tarihinde sunulan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile de başlangıçta 10 kW olan sınırın 20 kW’a çıkması önerilmişti.[2]

Kanunun 22 Aralık 2021 günü TBMM Genel Kurulunda yapılan görüşmelerinde sunulan yeni bir teklifin kabul edilmesi ile de sınır 25 kW’a çıkmıştı.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından ilgili usul ve esaslarda yapılan güncelleme de Resmî Gazete’nin 12 Mart 2022 tarihli sayısında yayımlanmıştı.[3]

 


[1] Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi (2/4618)

[2] Konutlarda güneş enerjisi sınırı 25 kW’a çıkacak

[3] Konut kurulumlarının usul ve esaslarında 25 kW güncellemesi yapıldı