Konutlarda güneş enerjisi sınırı 25 kW’a çıkacak

Sınır İYİ Parti’nin önergesi ile 20 kW yerine 25 kW olarak güncellendi

23 Aralık 2021

Konutlardaki güneş enerjisi kurulumları için 10 kW olarak uygulanan sınırın 25 kW’a çıkarılmasına yönelik yasa değişikliği önergesi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

Değişiklik İYİ Parti milletvekilleri Ayhan Altıntaş, Behiç Çelik, Yasin Öztürk, İmam Hüseyin Filiz ve Hüseyin Örs tarafından TBMM Genel Kurulunda 22 Aralık 2021 günü yapılan “Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” görüşmeleri sırasında verildi.

TBMM Başkanlığına 17 Aralık 2021 tarihinde sunulan, Plan ve Bütçe Komisyonunda da 21 Aralık 2021 günü kabul edilen teklifte sınırın 20 kW’a çıkarılması öneriliyordu.

İYİ Parti milletvekillerinin önergesinin gerekçesinde ise 20 kW’lık sınırın yenilenebilir enerji üretimini teşvik açısından yeterli olmayacağı ifade edildi.

Değişikliğin Resmî Gazete’de yayımlanması ile Gelir Vergisi Kanununun 9’uncu maddesinin birinci fıkrasının 9 numaralı bendi şu şekilde olacak;

14/3/2013 tarihli ve 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu uyarınca lisanssız yürütülebilecek faaliyetler kapsamında yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı elektrik enerjisi üretimi amacıyla, sahibi oldukları veya kiraladıkları konutların çatı ve/veya cephelerinde kurdukları kurulu gücü azami 25 kW’a kadar (25 kW dâhil) olan (Kat maliklerince ana gayrimenkulün ortak elektrik enerjisi ihtiyacının karşılanması amacıyla kurulan dâhil) yalnızca bir üretim tesisinden üretilen elektrik enerjisinin ihtiyaç fazlasını son kaynak tedarik şirketine satanlar (Bu bendin uygulanmasında üçüncü fıkra hükmü dikkate alınmaz.)