Kamunun ilk enerji performans sözleşmesi için ihale duyurusu yayınlandı

İhale Bursa Anadolu Kız Lisesi Enerji Verimliliği Tadilatı İşinin Enerji Performans Sözleşmesi için yapılacak

23 Ekim 2020

Enerji Performans Sözleşmesi düzenlemeleri kapsamındaki ilk kamu ihalesi için duyuru yayınlandı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Yapı İşleri Genel Müdürlüğü tarafından Resmî Gazete’nin 23 Ekim 2020 tarihli sayısında yayınlanan duyuruya göre ihale Kamu Binalarında Enerji Verimliliği (KABEV) Projesi kapsamında Bursa Anadolu Kız Lisesi Enerji Verimliliği Tadilatı İşi için yapılacak. [1]

Duyuruda projenin Temiz Teknoloji Fonundan sağlanan finansmandan karşılanacağı bilgisi paylaşıldı.

İhale Dünya Bankası satın alma esas ve usulleri doğrultusunda, ulusal rekabetçi ihale yöntemiyle kapalı zarf ile teklif verme usulü yapılacak. İhaleye katılmak için gerekli Geçici Teminat Mektubu şartı ise 100 bin TL.

Duyuruda ihalenin yeterlilik şartları[2] ile ihale dökümanlarının[3] bağlantıları da paylaşıldı.

Proje Çevre ve Enerji Bakanlığı işbirliği ile yürütülüyor

Dünya Bankası 2019 yılı Kasım ayında “Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” projesi kapsamında Türkiye’ye 200 milyon ABD Doları hibe kaynak sağlanmasını onaylamıştı.[4]

Beş yıl sürecek proje için kaynağın 150 milyon ABD Dolarlık bölümü Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, 50 milyon ABD Dolarlık bölümü ise Temiz Enerji Fonu tarafından sağlanacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde yürütülecek olan projenin ana hedefi kamu binalarında enerji kullanımını azaltmak ve ulusal bir programı desteklemek için uygun sürdürülebilir finansman ve kurumsal mekanizmalar geliştirmek için bir geçiş planı oluşturmak.

 


[1] İhaleye Davet

[2] Yeterlilik Şartları

[3] İhale Dökümanları

[4] Dünya Bankası Türkiye’nin 200 milyon dolarlık enerji verimliliği kredisini onayladı