Dünya Bankası Türkiye’nin 200 milyon dolarlık enerji verimliliği kredisini onayladı

Kaynak “Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” projesi kapsamında sağlanacak

8 Kasım 2019

Dünya Bankası “Türkiye’de Kamu Binalarında Enerji Verimliliği” projesi kapsamında Türkiye’ye 200 milyon ABD Doları kaynak sağlanmasını onaylandı.

Dünya Bankası’nın internet sitesinde yer alan duyuruya göre bankanın yönetim kurulu kararı 5 Kasım 2019 tarihinde onayladı.

Kaynağın 150 milyon ABD Dolarlık bölümü Uluslararası İmar ve Kalkınma Bankası, 50 milyon ABD Dolarlık bölümü ise Temiz Enerji Fonu tarafından sağlanacak.

Proje 5 yıl sürecek

Hazine ve Maliye Bakanlığının mali Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı işbirliğinde yürütülecek olan projenin ana hedefi kamu binalarında enerji kullanımını azaltmak ve ulusal bir programı desteklemek için uygun sürdürülebilir finansman ve kurumsal mekanizmalar geliştirmek için bir geçiş planı oluşturmak olacak.

5 yıl sürecek olan proje kamu binalarının enerji verimliliği yatırımları ve teknik yardım ve proje uygulama desteği olmak üzere 2 bileşenden oluşmakta.

Kamu binalarında enerji verimliliğinin sağlanarak enerji maliyetinde düşüş ve tasarrufun kanıtlanması, ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik fayda sağlanması, kamu binalarının öncü olarak enerji verimliliği konusunda farkındalığın artırılması amaçlanıyor.

Bu amaç doğrultusunda Türkiye’de yer alan kamu binalarının (okul, hastane, idari binalar, üniversite kampüsleri vb) enerji etütlerinin yapılması, enerji kimlik belgelerinin düzenlenmesi, enerji verimlilik düzeylerinin ve elde edilecek tasarruf seviyelerinin tespit edilerek yatırım maliyetleri ile birlikte raporlanması ve uygun bulunan kamu binalarının mekanik ve elektrik tadilat projelerinin hazırlanarak enerji verimliliği iyileştirmelerinin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Proje ile kamu binalarında enerji verimliliğinin sağlanarak enerji maliyetinde düşüş ve tasarrufun kanıtlanması, ulusal düzeyde sosyal ve ekonomik fayda sağlanması, kamu binalarının öncü olarak enerji verimliliği konusunda farkındalığın artırılması hedefleniyor.

Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile 2023 için %15 hedefi belirlenmişti

16 Ağustos 2019 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 2019/18 sayılı Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile kamu binalarında 2023 yılı sonuna kadar %15 oranında enerji tasarrufu sağlanmasının hedeflendiği bildirilmişti.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da 20 Eylül 2019 tarihinde genelge kapsamında ”Kamu Binalarında Tasarruf Hedefi ve Uygulama Rehberi” yayınlamıştı.