”İzmir’de Esen Rüzgarlar İzmir’i Bağlar”

İzmir İl Genel Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında şehirdeki rüzgar enerjisi santrallerinden ek vergi alınması talep edildi. İzmir İl Genel Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında şehirdeki rüzgar enerjisi santrallerinden ek vergi alınması talep edildi. Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşmesinde Komisyon Başkanı Metin Tokatlıoğlu yürürlükteki Maden Yasası'sının yatırımcılar tarafından yatırılan devlet hakkının yüzde 25'inin İl Özel İdare… View Article

7 Ekim 2011

İzmir İl Genel Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında şehirdeki rüzgar enerjisi santrallerinden ek vergi alınması talep edildi.

İzmir İl Genel Meclisi'nin Ekim ayı toplantısında şehirdeki rüzgar enerjisi santrallerinden ek vergi alınması talep edildi.

Enerji Komisyonu tarafından hazırlanan raporun görüşmesinde Komisyon Başkanı Metin Tokatlıoğlu yürürlükteki Maden Yasası'sının yatırımcılar tarafından yatırılan devlet hakkının yüzde 25'inin İl Özel İdare payı olarak il özel idaresine, yüzde 25'in de bölgenin köylere hizmet götürme birliğine aktarıldığını  belirtti.

Tokatlıoğlu sözlerini şu şekilde sürdürdü; “Madenler nasıl bir bölgenin yer altı değeriyse rüzgarlar da o bölgenin yerüstü değeridir. İzmir, rüzgar potansiyelinde Türkiye'nin ilk 5 bölgesi arasında yer alır. İzmir'de esen rüzgarlar İzmir'i bağlar. İzmirlilerin bu rüzgardan çok cüzi de olsa yararlanması gerekir. Jeotermal kaynak, doğal kaynak suyu, maden işletmeleri ruhsat sahipleri nasıl devlete ve özel idareye pay ödüyorlarsa yerüstü kaynağı olan rüzgardan elektrik üreten ruhsat sahiplerinin de özel idare payı ödemeleri o bölgelere altyapı hizmetlerinin daha iyi götürülmesi açısından büyük katkıları olacaktır.”

İlgili talebin yer aldığı, komisyon tarafından hazırlanan rapor oybirliğiyle kabul edilirken, raporun Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'yla, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü'ne gönderilmesine karar verildi.