Güç aşımı uygulamasına süre uzatımı sağlandı

Uygulama 30 Eylül 2023 tarihine kadar uzatıldı

4 Nisan 2023

Arz güvenliği riski nedeni ile 2022 yılı Mayıs ayında, elektrik üretim tesislerine iletim ve dağıtım sistemlerine anlaşma güçlerinin üstünde enerji vermesine imkan sağlayan kararda güncelleme yapıldı.

Resmî Gazete’nin 31 Mart 2023 tarihli sayısında yayımlanan 30 Mart 2023 tarih ve 11773 sayılı Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) Kurul Kararı ile uygulanacak süre 30 Eylül 2023 tarihine uzatıldı.[1]

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde 22 Mart 2022 tarihinde yapılan değişiklik ile arz güvenliği gerekçesi ile elektrik üretim tesislerinin iletim ve dağıtım sistemlerine anlaşma güçlerinin üstünde enerji vermesine geçici olarak izin verilebilmesinin önü açılmıştı.[2]

13 Mayıs 2022 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan Kurul Kararı ile de uygulamanın 30 Eylül 2022 tarihine kadar yürürlükte olacağı hükmü getirilmişti.[3]

İlgili uygulamadan lisanssız elektrik üretim tesisleri yararlanamıyor.


[1] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 30/03/2023 Tarihli ve 11769, 11770, 11771, 11772, 11773, 11775, 11776, 11777 ve 11778 Sayılı Kararları

[2] Arz güvenliği için güç aşımına izin verilecek

[3] Güç aşımı kuralları belirlendi