Güç aşımı kuralları belirlendi

30 Eylül’e kadar güç aşımlarına izin verilebilecek

13 Mayıs 2022

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) güç aşımı uygulamasına yönelik Kurul Kararı yayımladı.[1]

Resmî Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan karar ile elektrik üretim tesislerinin sisteme anlaşma güçlerinin üzerinde elektrik enerjisi vermelerine yönelik kurallar belirlendi.

Karara göre uygulama 30 Eylül 2022 tarihine kadar geçerli olacak. Lisanssız elektrik üretim tesisleri ise uygulamanın dışında olacak.

Elektrik Piyasası Bağlantı ve Sistem Kullanım Yönetmeliğinde 22 Mart 2022 tarihinde yapılan değişiklik ile arz güvenliği gerekçesi ile elektrik üretim tesislerinin iletim ve dağıtım sistemlerine anlaşma güçlerinin üstünde enerji vermesine geçici olarak izin verilebilmesinin önü açılmıştı.[2]

 


[1] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 12/05/2022 Tarihli 10971Sayılı Kararı

[2] Arz güvenliği için güç aşımına izin verilecek