EÜAŞ’dan Urfa GES Açıklaması

Çeşitli yayın organlarında yer alan EÜAŞ tarafından Urfa Birecik'te hayata geçirilecek olan ve EÜAŞ Ar-Ge Müdürlüğü tarafından yürütülen güneş enerjisi santrali projesi ile ilgili haberler için EÜAŞ'tan bir açıklama yapıldı. “Ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak yeterli, ekonomik, kaliteli ve çevreye duyarlı elektrik enerjisi üretme” misyonu ile çalışmalarını yürüten kuruluşumuz, güneş enerjisi üzerine yapılacak olan… View Article

28 Ocak 2011

Çeşitli yayın organlarında yer alan EÜAŞ tarafından Urfa Birecik'te hayata geçirilecek olan ve EÜAŞ Ar-Ge Müdürlüğü tarafından yürütülen güneş enerjisi santrali projesi ile ilgili haberler için EÜAŞ'tan bir açıklama yapıldı.

“Ülke kaynaklarını en verimli şekilde kullanarak yeterli, ekonomik, kaliteli ve çevreye duyarlı elektrik enerjisi üretme” misyonu ile çalışmalarını yürüten kuruluşumuz, güneş enerjisi üzerine yapılacak olan yatırımlara öncülük etmek amacıyla güneş enerjisinden elektrik üretecek bir pilot santral kurmayı planlamaktadır. Bu nedenle, öncelikli olarak Şanlıurfa'nın Birecik ilçesi yakınlarında bulunan ve Birecik Hidroelektrik Santralının sahasında Maliye Bakanlığına ait kamulaştırması yapılmış olan 377.000 m2'lik hazine arazisinde pilot olarak elektrik üretim amaçlı bir güneş enerjisi santralı kurulması düşünülmektedir.

Bir kamu kuruluşu olarak EÜAŞ'ın böyle bir yatırım yapması; enerji sektöründe güneş enerjisi santralı kurulması yönünde hem özel sektöre öncülük etmesini sağlayacak, hem de güneş santralı ekipmanlarının ülkemizde imal edilmesini teşvik edecek olup bunun yanısıra ülkemiz enerji arz güvenliğine katkıda bulunacaktır. Bu santralın kurulmasıyla edinilecek tecrübelerle, Türkiye elektrik üretiminin yarısını sağlayan kuruluşumuz birçok konuda olduğu gibi güneş enerjisi santralı konusunda da özel sektöre öncülük etmiş olacaktır.

Hazine Müsteşarlığının uygun görüşü alınarak söz konusu fizibilite çalışmasının yaptırılması amacıyla EÜAŞ ve KfW arasında 22.12.2010 tarihinde 250.000 Euro'luk hibe kredi anlaşması imzalanmıştır.

Birecik HES'e ait 377.000 m² 'lik sahada  yapılması planlanan güneş enerjisi santralı için EÜAŞ ve KfW Alman Kalkınma Bankası işbirliği ile  fizibilite çalışması  yaptırmak üzere KfW tarafından ihaleye çıkılmıştır.

Fizibilite çalışması için yapılan uluslar arası ihale sonucunda alınan tekliflerin KfW ile birlikte değerlendirilmesi neticesinde 21.01.2011 tarihinde Danışman firma seçimi yapılmıştır. Halihazırda seçilen firma ile sözleşme görüşmeleri sürdürülmekte olup Şubat 2011 başında sözleşme imzalanması beklenmektedir.

Fizibilite çalışması iki aşamalı olacaktır. İlk aşamada, Birecik'de öngörülen sahada Konsantre Güneş Enerjisi (CSP) yada Fotovoltaik (PV) santral kurulmasının teknik ve ticari fizibilitesine ilişkin ilk genel değerlendirme yapılacaktır.

İlk aşama sonunda hazırlanacak Ara Rapordaki genel değerlendirmeye dayanarak, EÜAŞ ve KfW; Federal Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı ile işbirliği içinde, tam ayrıntılı bir fizibilite çalışmasının hazırlanıp hazırlanmayacağı ve bu çalışmanın CSP ve/veya PV'yi kapsayıp kapsamayacağına karar verecektir.  Fizibilite çalışmasının olası ikinci aşaması; projeyi, yatırım için olumlu karar almak için gerekli düzeye getirmeyi amaçlamaktadır. Fizibilite çalışmasının ikinci aşaması için fon sağlanması, Federal Almanya Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Bakanlığı'nın kararına tabidir.

Fizibilite çalışmasının 1.aşamasının sözleşme imzasından itibaren 3 ay içinde, 2.aşamasının ise, EÜAŞ ve KfW'nin kararını müteakip 6 ay içinde tamamlanması öngörülmektedir.

Fizibilite çalışması sonucunda, Birecik HES sahasında belirlenen alanda elektrik üretimi amacıyla kurulacak Güneş Enerjisi Santralının tipi, kurulu gücü, yatırım bedeli, ekonomik olup olmadığı gibi konular kesinlik kazanacaktır.

Hazırlanacak Fizibilite Raporu Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına sunulacak olup Bakanlığımızca uygun bulunması halinde Güneş Enerjisi Santralının yatırımına başlanacaktır.