EPDK santral sahası belirlenme usul ve esaslarını güncelledi

Düzenleme hibrit santral yatırımlarına yönelik de güncellemeler içeriyor

17 Nisan 2021

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu’nun santral saha alanlarının belirlenmesine ve hibrit santral yatırımlarına yönelik Kurul Kararı bugünkü Resmî Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.[1]

Elektrik Piyasasında Önlisans veya Lisanslara Konu Üretim Tesislerinin Santral Sahalarının Belirlenmesine İlişkin Usul ve Esaslarda Değişiklik Yapılması Hakkında Karar başlıklı düzenlemede öne çıkan bazı noktalar şu şekilde;

– Santral sahasını oluşturan alanlar ya da unsurlar arasında teknik gerekler dışında makul mesafeler bırakılabilecek olmak ile birlikte üretim tesis sahasının bütünleşik olması zorunluluğu bulunacak.

– Tesis sahasının veya tesis teknolojisinin özelliklerinden kaynaklanan gerekler nedeniyle santral sahası içerisinde yer alması gereken alanlar ile yardımcı kaynak ünite alanı ve elektrik depolama ünite alanının her biri harita üzerine yerleştirilerek santral sahasına dâhil edilebilecek

– Bir elektrik üretim tesisinin elektrik enerjisi ihtiyacını karşıladığı sanayi tesisinin birden çok bağımsız alan üzerinde kurulmuş olması halinde, söz konusu elektrik üretim tesisinin santral sahası olarak talep edilmesi halinde, elektrik enerjisi ihtiyacı aynı haradan karşılanan ve aynı tüzel kişiliğe ait tüketim tesislerinin yer aldığı bağımsız alanların tamamı santral sahası olarak lisansına derç edilecek

– Elektrik üretim tesislerinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi kapsamında, yardımcı kaynak ünite alanı için ihtiyaç duyulması halinde Elektrik Piyasası Lisans Yönetmeliğinin 46 ncı maddesi hükümleri kapsamında Kuruma başvuru yapılabilecek. Yardımcı kaynağı güneş enerjisi olan birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde, her 1 MW yardımcı kaynak gücüne karşılık azami 15 dönüme kadar alan santral sahası sınırlarına bütünleşik olmak kaydıyla yardımcı kaynak ünite alanı olarak santral sahasına ilave edilebilecek.

– Birden çok kaynaklı elektrik üretim tesislerinde kurulabilecek yardımcı kaynağın elektriksel gücü 50 MW altındaki tesislerde ana kaynağın gücünü geçemeyecek, 50 MW üstündeki tesislerde ise 50 MW’a ilave edilecek ana kaynağın gücünün yarısını geçemeyecek. Bununla birlikte yardımcı kaynağın toplam elektriksel gücü en fazla 100 MW olabilecek.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Elektrik Piyasası Daire Başkanı Deniz Daştan 23 Mart 2021 günü video konferans yolu ile bağlandığı GÜYAD Genel Kurulu’nda hibrit düzenlemeleri ile ilgili güncellemelerin Nisan ayı içinde yayınlanabileceğini söylemiş ayrıca kuruma hibrit yatırımlar için 100 civarında başvuru geldiği bilgisini vermişti.[2]

 


[1] Enerji Piyasası Düzenleme Kurulunun 15/04/2021 Tarihli ve 10142 Sayılı Kararı

[2] Hibrit güncellemesi Nisan’da yayınlanabilecek