EIB enerji finansmanında iklim merkezli politika uygulayacak

Binalarda ve sanayide enerji verimliliği bankanın odak alanlarının başında olacak

29 Temmuz 2019

Avrupa Yatırım Bankası (EIB) enerji projelerine yönelik finansman politikasında değişikliğe gidiyor.

EIB tarafından yayınlanan taslak plana göre bankanın 2020 sonrası enerji finansmanı politikasının temelini Paris Anlaşması kapsamındaki iklim hedefleri oluşturacak.

Plana göre banka enerji finansmanında enerji verimliliği, enerji arzını karbonsuzlaştırma, yenilikçi teknolojileri ve yeni enerji altyapılarını desteklemek olmak üzere dört ana başlığa odaklanacak ve 2020 sonrasında yeni fosil yakıt yatırımları ile doğal gaza yönelik altyapı yatırımlarını finanse etmeyecek.

Planda fosil yakıtların Avrupa Birliği enerji sistemindeki rollerini 2020-2030 döneminde sürdürmeye devam edeceği, bu yatırımların bankanın finansmanı olmadan da hayata geçebileceği ifade edilirken, EIB’nin sınırlı kaynaklarını Avrupa Birliği’nin 2030 ve 2050 hedefleri için kullandıracağı bildirildi.

Bununla birlikte uzun dönemli enerji ve iklim hedeflerinin birlik üyesi ülkelerde farklı etkileri olacağı, örneğin bazı bölgelerde önemli istihdam sağlayan kömür madenciliği gibi alanların da sosyal adalet ve birlik kavramlarına temas ettiği belirtilen planda bankanın bu duruma yönelik olarak Enerji Dönüşümü Paketi oluşturacağı ifade edildi.

Enerji yatırımlarının üçte ikisi binalar ve sanayideki verimlilik için yapılmalı

Rapordaki öngörülere göre Avrupa Birliği’nin 2050 yılı hedefleri kapsamında birlik ülkelerindeki yıllık enerji yatırımlarının iki kat artması, en fazla yatırım yapılacak alanın ise binalar ve sanayideki enerji verimliliği olması gerekecek.

Buna göre AB ülkelerinde 2021-2030 yılları arasında ortalama olarak 229 milyar Avro olarak gerçekleşen yıllık enerji yatırımları tutarının 2021-2030 arasında 396 milyar Avro, ilerleyen 10 yıllık dönemlerde ise 520 ila 575 milyar Avro olması gerekiyor.

2021-2030 arası dönemde gerçekleşecek enerji yatırımlarında enerji verimliliğinin payı 281 milyar Avro, elektrik iletiminin 59 milyar Avro ve özellikle yenilenebilir enerji alanında düşen maliyetlerin de etkisi ile elektrik üretim yatırımlarının ise 55 milyar Avro olacak.

1957 yılında kurulan EIB, geçen beş yıllık dönemde enerji sektörüne yıllık olarak ortalama 12 ila 14 milyar Avro arası finansman sağlamıştı.